Länk till startsidan

Järnåkraskolan

Järnåkraskolan är en centralt belägen kommunal grundskola för årskurs 4–9.

Fakta om skolan

Årskurs 4-9

Antal elever: 550

Järnåkraskolan är tvåparallelig i mellanstadiet och fyrparallelig i åk 7-9. Här har vi ett eget tillagningskök och en rymlig matsal. Vi har ett skolbibliotek som är bemannat under skoldagarna.

Järnåkraskolan har grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Här finns handboll på schemat

Järnåkraskolans handbolls-profil riktar sig till dig som har ett stort handbollsintresse och går i åk 7-9.

Du som väljer handbollsprofil gör det för att du vill utvecklas som handbollsspelare och samtidigt sköta ditt skolarbete!

I handbollsprofilen får du möjlighet att kombinera skola och handboll. Detta tror vi gör skolgången roligare, har en positiv effekt på övrig undervisning samt stimulerar den personliga utvecklingen.

Huvudfokus för handbolls-profilen är handbollsträning men undervisningen ger också kunskaper och färdigheter inom kost- och näringslära samt träningslära och ledarskap.

Träningarna

Du har handboll på schemat i hall två gånger per vecka. Dessutom har du teoretiska moment och en ordinarie idrottslektion. Det innebär att timplanen utökats, det vill säga att du går i skolan längre än de klasskamrater som inte har valt handbollsprofilen. Till exempel kommer du att ha morgonträning.

Nils Lundqvist har hand om din handbollsundervisning. Han är en välmeriterade ledare med erfarenhet som tränare i flera föreningar, instruktör för Västergötlands handbollförbund, Skånes handbollförbund och på Svenska Handbollförbundets riksläger.

Grundsärskolan

Järnåkraskolans grundsärskola, Stora Järnåkra, tar emot elever i årskurs 4-9. Vi har både elever som läser enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen och elever som läser ämnesområden. I praktiska och estetiska ämnen som exempelvis idrott och hälsa, slöljd och hemkunskap undervisar ämneslärare från grundskolan. Vi strävar efter trygghet, lust och möjlighet för eleverna att lyckas och utvecklas. Skolan erbjuder fritidshem och det är samma personal som arbetar i skolan och på fritidshemmet.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Järnåkraskolan

Adress: Mellanvångsvägen 1, 223 55 Lund

Telefon: 046-359 72 00

Se Järnåkraskolan på en karta

Skoladministratör

Belma Resic
E-post: belma.resic@lund.se

Skolledning grundskolan

Rektor Pelle Persson
Telefon: 046-359 72 01 
E-post: pelle.persson@lund.se

Biträdande rektor Mikael Walles
Telefon: 046-359 72 04
E-post: mikael.walles@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare Lars Kårholm
Telefon: 046-359 72 06
E-post: lars.karholm@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Pia Strömberg
Telefon: 046-359 72 13
E-post: pia.stromberg@lund.se

Skolkurator Boel Gunnarsson
Telefon: 046-359 50 92
E-post: boel.gunnarsson@lund.se

Skolpsykolog Avin Botani
Telefon: 046-359 62 50
E-post: avin.botani@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Vi har fritids för årskurs 4-6.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Åk 4-6

046-359 72 16

Utvecklingsdagar Järnåkraskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022*

7 mars 2022*

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?