Länk till startsidan

Hubertusgården

Välkommen till Hubertusgården! Hubertusgården är belägen i ett lugnt och bilfritt område. Vi har en vacker utemiljö med många träd och buskar, samt stora lekytor för barnen. Skola och fritidshem är integrerade och har gemensamma lokaler.

Hubertusgården

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 210

Hubertusgåren är en liten familjär skola där alla elever och personal känner till varandra. På rasterna har vi rastlärare som bjuder på rastaktiviteter och givetvis rastvärdar som ser till att alla har det bra. Lärare och pedagoger jobbar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning för att hitta bästa möjliga väg till god kunskapsinhämtning för eleverna.

Hubertusgården har ett nytt meröppet-bibliotek som samverkar med skolbiblioteket.

Vi har certifieringen grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Hubertusgården

Besöksadress: Spårsnögatan 66, 226 52 Lund

Telefon: 046-359 72 56

Karta: Se Hubertusgården på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor Susanne Strand
Telefon: 046-359 60 28
E-post: susanne.strand@lund.se

Biträdande rektor Jenny Hejde
Telefon: 046-359 72 82
E-post: jenny.hejde@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog Cecilia Borglin
Telefon: 046-359 76 58
E-post: cecilia.borglin@lund.se

Skolsköterska Sylwia Rybarczyk
Telefon: 046-359 76 88
E-post: sylwia.rybarczyk@lund.se

Logoped Emma Sjökvist
Telefon: 046-359 72 67
E-post: emma.sjokvist@lund.se

Speciallärare Anna Capobianco
Telefon: 046-359 41 29
E-post: anna.capobianco@lund.se

Specialpedagog Jessica Herou Åkesson
Telefon: 046-359 41 29
E-post: jessica.herouakesson@lund.se

Kurator Josefin Håkansson
Telefon: 046-359 79 57
E-post: josefin.hakansson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Fritidshemmet jobbar mycket med relationer och meningsfylld fritidsverksamhet. Vi har 4 avdelningar. När eleverna börjar i 4:an har vi ett gemensamt fritidshem med elever från Gunnesboskolan. Här kan man vara till dess att man slutar 6:an.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

F 15

046-359 72 58

F 13

046-359 72 49

F 12-F 14

046-359 56 50
046-359 74 02

F 11-F 09

046-359 80 45

Utvecklingsdagar Hubertusgården

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

1 oktober 2021

17 november 2021* (fritids stängt)

10 januari 2022* (fritids stängt) 

7 mars 2022* (fritids stängt) 

25 maj 2022

13 juni 2022 (fritids stängt) 

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?