Projekt på Hedda

På Hedda är vi övertygade om att genom att jobba i projekt kan du som elev tillämpa dina kunskaper i ett större sammanhang. Du lär sig samarbeta, tänka kreativt och kommunicera dina idéer. På så vis får du inte bara kunskaper kopplade till ditt ämne utan även andra färdigheter så som ledarskap och problemlösningsförmåga. Projektbaserat arbete är även ett sätt att förbereda dig inför vidare studier på universitet samt inför arbetslivet.

Se filmen från årets projektvecka. Filmen är gjord av Future by Lund.

Kontakt

Hedda Anderssongymnasiet

Besöksadress: Sankt Månsgatan 18
222 29 Lund 
Telefon: 046-359 61 30

E-post: heddagymnasiet@lund.se