Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet på Hedda Anderssongymnasiet är för dig som är intresserad av ekonomi, företagen, juridik och entreprenörskap. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper för vidare studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Elever samarbetar

Du kommer redan tidigt i din utbildning att få ta del av hur man arbetar med att bygga upp och driva ett företag och att knyta goda kontakter med våra (företags)partners. Du kommer att arbeta med marknadsföring och tränas i att framföra ditt budskap och våga agera i olika sammanhang. Du får en aktiv roll i samhälle och företagande!

Vi arbetar mycket i projektform vilket innebär att du samarbetar med både klasskompisar och skolans teknikelever för att se vilka möjligheter som ges när vi kombinerar kompetenser för att nå ett mål tillsammans. Du lär dig att planera ett arbete, analysera behov i din omvärld och vända utmaningar till möjligheter.
Du lär dig om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Du övar upp din förmåga att resonera, dra slutsatser och argumentera för dina ställningstaganden och använda centrala begrepp, teorier och modeller. Du kommer att kunna arbeta med Ung Företagsamhet under både år två och tre.

Inriktning

Inriktningen Ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du skaffar dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen Juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Extra idrott

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att redan i årskurs 1 läsa kursen Idrott specialisering.

Kontakta oss med dina frågor

Malin Dahlgren, Rektor
Telefon:046-359 61 31
E-post:heddagymnasiet@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Hedda Anderssongymnasiet

Besöksadress: Sankt Månsgatan 18
222 29 Lund 
Telefon: 046-359 61 30

E-post: heddagymnasiet@lund.se