Våra utbildningar

Hedda Anderssongymnasiet erbjuder fyra program.

  • Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och juridik.
  • Teknikprogrammet med inriktningarna teknikvetenskap och informations- och medieteknik.
  • Samhällsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap.

Redan under dina första skolveckor får du genomgå en projektledarutbildning tillsammans med dina klasskamrater. Ni får en gemensam kompetens som gör att ni blir effektiva som team och lär er att utnyttja era olikheter för största framgång.

Samarbetet mellan skolans fyra program gör det möjligt att lösa komplexa problem tillsammans. Era särskilda kunskapsområden och individuella förmågor blir en naturlig del i samarbetet, precis som i yrkeslivet. Alla elever på skolan kommer att erbjudas möjligheten att arbeta med Ung Företagsamhet.

Innovation

Vi på Hedda pratar gärna om innovation profilerar skolan. Men vad betyder det egentligen? Jo, Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya", att komma på något helt nytt eller börja använda en sak på ett nytt sätt.
Innovation innebär att ha modet att tänka utanför boxen och genom lek och kreativitet skapa något nytt. På så vis för vi samhället framåt som sanna föregångare.

Entreprenörskap

På Hedda vill vi lära våra elever att bli entreprenörer. Med det menar vi att vi vill att ni utvecklas i er förmåga att våga se lösningar och satsa på era idéer. Dagens samhälle drivs av engagerade människor och vi önskar att ni genom en utbildning på Hedda ska kunna vara del av detta engagemang. Entreprenörskap är så viktigt att Skolverket tar upp entreprenörskap inom skolan. För gymnasieelever innebär detta att skolan ska uppmuntra eleven till att ha en egen drivkraft, innovationstänkande och att ha en förmåga att möta förändring.

Kreativitet

Att vara kreativ har länge kopplats ihop med att utöva någon typ av kultur så som musik, dans eller teater. Men kreativitet handlar om mycket mer än att vara bra på gitarr. Kreativitet beskrivs som att en har förmågan att se nya lösningar på utmaningar och att ha en skaparglädje.

Kreativitet behöver inte vara något som är konstant, utan det kommer och går. Därför ses kreativitet ofta som en process. Det är till exempel därför det ibland går att skriva en skoluppgift på nolltid och nästa dag får man inte ut ett enda ord på pappret.

Heddagymnasiet startar Naturvetenskapsprogrammet

Visste du att Heddagymnasiet startar Naturvetenskapsprogrammet nästa läsår? Ta del av programkatalogen för Lunds kommuns fem gymnasieskolor och läs om alla Lund kommuns gymnasieutbildningar.

Gymnasievalet 2019 - Lunds kommuns programkatalog

Relaterad information