"När man ska tänka stort och göra livsval behöver man hjälp på vägen"

Marita Lind är Heddagymnasiets studie- och yrkesvägledare. Som studie- och yrkesvägledare arbetar Marita för att stötta och vägleda elever inför olika val. Det kan handla om att välja inriktning, frågor kring utbildning, framtid och arbetsmarknad.

Det är viktigt att ha beredskap för en föränderlig arbetsmarknad. Maritas arbete handlar inte bara om att informera. Vägledningen är mycket större än så. Det handlar om att lära sig hur man gör när man väljer, att själv hitta informationen. Vem man är och vem man vill bli är betydelsefull kunskap för de val man gör i livet.

- Det är ett stort kliv när man slutar gymnasiet, det är ett nytt vägskäl i livet. Ibland kan det vara lite skrämmande. Min roll är att hjälpa eleverna att hitta sig själv, att de ska bygga på sina starka sidor och även vara medvetna om sina svaga. Jag gillar att jobba mycket med självkännedom, stötta eleverna när de ska hitta sin väg i livet – helt enkelt att de ska bli ”sitt bästa jag”, säger Marita Lind.

"Det är härligt när pusselbitarna faller på plats"

- Jag blev SYV därför att jag vill hjälpa människor att hitta rätt i livet. Man följer eleverna genom skoltiden och har möjligheten att bygga en relation med dem. Jag hjälper dem att hjälpa sig själv och ibland blir det en riktig aha-upplevelse när man känner att de hittat rätt. Det är det roligaste med mitt jobb, säger Marita Lind.

"Det är viktigt att eleverna har kontakt med arbetslivet redan under skoltiden"

- Speciellt viktig är Heddas koppling till samhälle och näringsliv. Redan under skoltiden kommer eleverna förhoppningsvis att veta vad de är bra på och ha vana och insikt i arbetslivet. Att ta nästa steg till vidare utbildning eller arbete efter gymnasiet kommer då inte att kännas så främmande som det annars vanligtvis kan göra, säger Marita Lind.

- Jag sökte jobbet på Heddagymnasiet för att det är otroligt spännande att Lund ska bygga en ny gymnasieskola. Jag ville vara delaktig i arbetet redan från början med uppstarten, nya lärare, nya tankar och idéer. Några av de viktigaste egenskaperna i arbetslivet idag är att vara nyfiken och orädd, något som Heddagymnasiet står för. Det ska verkligen bli roligt att jobba på ett nytt sätt, säger Marita Lind.