”Jobbar man på en skola måste man vara nyfiken att lära nytt, det är då man kan vara mest inspirerande för ungdomar”

Bodil Merkel börjar som processledare på Heddagymnasiet i augusti 2018. Bodil är lärare i svenska, engelska och pedagogik och brinner för utbildning, utveckling och samarbete.

- Jag är av den tron att om man arbetar inom utbildning så bör man vara intresserad av utveckling, både elevers, kollegors och sin egen. Det är det som har drivit mig som lärare i mitt arbete.  Det är viktigt att ha samma förhållningsätt till alla som jobbar på en skola, att ge varandra möjligheter till utveckling och skapa en stimulerande miljö tillsammans. Men också känna en ödmjukhet inför att få jobba med unga människors utveckling. Det är oerhört meningsfullt, säger Bodil Merkel.

Vad gör en processledare?

På Heddagymnasiet kommer verksamheten att vara organiserad i pedagogiska processteam kring ett antal klasser på ett program. Varje team har en pedagogisk processledare som leder teamets arbete i den vardagliga verksamheten. Det innefattar teamets pedagogiska samarbete, utveckla konkreta samarbeten med externa aktörer och delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete.

- För mig är det viktigast att bidra till att bygga ett positivt team. Det innebär att förvalta alla kollegors kompetens, att hitta vad alla kan bidra med. Att skapa förtroende för varandra i teamet har hög prioritet; vi ska vara nyfikna ihop, vi ska samarbeta men vi ska även tillåtas göra fel och lära av det. Skolan är en komplex organisation, många delar av skolan bär man inte bäst ensam, utan tillsammans. Jag ser fram emot att få lära nytt och vara kreativ tillsammans med nya kollegor, säger Bodil Merkel.

”På Heddagymnasiet blir elevinflytandet större än vanligt”

De elever som söker till Heddagymnasiet hösten 2018 kommer vara de första eleverna på skolan. För eleverna innebär det att de kommer till en ny skolmiljö som är under utveckling.

När man som elev söker till gymnasiet är det alltid roligt att komma till en ny skolmiljö som man valt själv men det är en speciell känsla att börja på en skola där man kan påverka skolkulturen direkt. Det kommer vara speciellt för de första årskullarna; de kommer rakt in i handlingens centrum, direkt in i en spännande utvecklingsfas med goda möjligheter till att påverka, säger Bodil Merkel.

”Jag ser fram emot att få vara med om att utforma en ny skola”

- Jag sökte jobbet på Hedda Anderssongymnasiet därför att det är en ny skola, det är roligt att få dra igång en verksamhet från början. Heddagymnasiets profil inspirerar, framförallt samarbetet mellan ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och externa aktörer. Det utåtriktade visionen är spännande och öppnar en mängd möjligheter till hur vi kan jobba med projekt. Eleverna från de olika programmen kommer kunna ge varandra mycket, säger Bodil Merkel.