”Jag vill ställa mig frågan, hur lär elever sig matematik bäst?”

Jessica Nordqvist är utbildad matematik och NO-lärare och kommer undervisa i matematik och biologi på Heddagymnasiet. Tidigare har hon främst arbetat på grundskolan men är nu oerhört laddad att få jobba med gymnasieelever.

- Det som är så roligt med att jobba med gymnasieelever är att de själva på ett tydligare sätt kan kommunicera vad de vill ha ut av sin utbildning. Detta gör att jag tillsammans med eleverna kan jobba för att sträva mot den målbilden. På så vis får vi en relation som bygger på lärande, säger Jessica.

Som person beskriver Jessica sig som en engagerad och driven människa som vill sina medmänniskor väl. På så vis passar läraryrket henne väl. Även om hon i början inte visste hur bra hon faktiskt skulle passa i rollen har hon nu svårt att föreställa sig med att jobba med något annat.

- De lärare jag minns bäst från min egen skoltid är de som var extra engagerade. De var med och formade mig till den jag är idag. På så vis vill även jag spela en roll för mina elever och ge dem en positiv bild av skoltiden och kunskap, säger Jessica.

En förnyelse av matematikundervisningen

- Att undervisa i matematik är ibland en utmaning. Ämnet har fått en stämpel att vara svårt och har du någon gång blivit tillsagd att du inte är bra på matematik blir det ofta en sanning för individen. Detta stämmer dock inte. Matematik är precis som allt annat, ju mer du tränar desto bättre blir du. Mitt mål är inte att alla ska älska matte, men jag vill att mina elever ska kunna använda de matematik de behöver utan att känna sig nervösa.

Jessica är för tillfället föräldraledig men ska efter sommaren börja jobba igen. Att ha blivit anställd på Hedda Anderssongymnasiet blev en rolig utmaning.

- Jag blev väldigt intresserad av den nya profilen som Hedda Anderssongymnasiet vill arbeta med. Jag tror att matematikundervisningen behöver en förnyelse där man på djupet ifrågasätter hur elever faktiskt lär sig matte bäst. I min undervisning vill jag åt förståelsen och det tror jag inte alltid en elev kan få med endast mängdträning, säger Jessica

- Dessutom är jag väldigt taggad på Active Learning Classroom (ALC) som Heddagymnasiet kommer arbeta med. Jag hade läst på om fenomenet redan innan jag visste att Hedda hade tagit fasta på idén. Jag tror att det fysiska rummet kan ha stor inverkan på det faktiska lärandet och det ska bli kul att kunna använda sig av nya tekniker och metoder. Just nu längtar jag till terminsstart så att jag kan få sätta igång med arbetet ordentligt! avslutar Jessica.