”Hedda ska vara en skola för alla. Alla elever ska kunna växa hos oss”

Hanna Stavne är biträdande rektor på Heddagymnasiet. Hanna har tidigare jobbat som biträdande rektor på språkintroduktion på Polhemskolan och är samhälls- och religionslärare. Hanna började på Hedda i mars 2019 och kommer vara biträdande rektor för ekonomi- och samhällsprogrammet.

- Min största drivkraft är eleverna, jag vill skapa en skola där eleverna trivs, lär för livet och mår bra, säger Hanna Stavne. Jag kommer lägga mycket krut på att skapa trygghet, studiero och gemenskap. Jag är stolt och glad över att ha fått det här uppdraget. Det känns stort att få vara med att starta upp en ny skola. Det kommer säkert att vara en lite krokig väg men det kommer leda framåt, säger Hanna.

Varför sökte du jobbet på Hedda?

- Jag sökte jobbet som biträdande rektor på Hedda för jag brinner för att få vara med och starta en ny skola. Heddas profil med entreprenörskap är väldigt spännande, vi ska utbilda ungdomar för framtiden och vi behöver tänka nytt, säger Hanna. Eleverna ska känna att det är på riktigt.

”För mig är det väldigt viktigt att man ser sina elever och medarbetare”

- Jag tror att man måste se eleverna för att de ska kunna växa, för att de ska lyckas, säger Hanna. Mentorskapet har alltid varit viktigt för mig. Jag ser fram emot att lära känna eleverna, mitt mål är att jag ska veta vad alla elever heter och vem de är. Det ska också bli roligt att rekrytera personal. Det är viktigt att vi har engagerade lärare, tillsammans ska vi bygga Heddagymnasiet, säger Hanna.