”Jag sökte mig till Hedda därför jag vill få vara med om att starta, forma och bygga upp en ny skola”

I augusti börjar Charlotte Sandén som processledare på Heddas ekonomiprogram. Charlotte, som kallas Lotta, är också engelsklärare.

- I rollen som processledare kommer jag att fungera som en ledare för ett team av lärare, samordna och driva pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med alla andra lärare på programmet. Sedan kommer jag även att stå för att ha kontakt med företag eller andra utanför skolan som det kan vara värdefullt att ha ett samarbete med, säger Lotta.

Charlotte Sandén

Lotta kommer närmast från Burlövs Kommun där hon jobbat på högstadium, på Introduktionsprogrammet och på Komvux i många år.

- Jag har även jobbat som förstelärare och lärt mig massor i kommunens grupp för förstelärare, framförallt om forskning för skola och undervisning byggd på vetenskaplig grund, säger Lotta.

Varför sökte du till Hedda?

- Att jag sökte mig till Hedda beror på att jag vill vara med om att starta, forma och bygga upp en ny skola, få vara med och påverka hur skolan ska vara, lärare och elever tillsammans. Och jag inte är ensam om att känna så, vilket också är positivt för då är vi många som är genuint intresserade av skolutveckling, säger Lotta. Just nu är Hedda en liten skola där atmosfären och stämningen påverkas av den lilla storleken. Min vision är att skolan även när den vuxit sig större kommer att ha kvar en kultur som vanligtvis förknippas med en liten skola, fastän det då är en stor skola.

Lottas fokus ligger på hur eleverna ska kunna använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är viktigt för eleverna att få grepp om detta, att producera och använda sin kunskap för riktiga mottagare, det vi kallar entreprenöriellt lärande.

- Jag tycker det är suveränt att alla program kommer att få lära sig att starta UF. Att överhuvudtaget omvandla och omsätta idéer till handling är viktigt att tränas i idag, och det vill ju Hedda att skolans elever ska bli tränade i. Det var en annan sak som lockade mig dit. Jag ser mycket framemot att få jobba tillsammans med nya kollegor och elever på Hedda, säger Lotta.