”Att arbeta inom elevhälsan innebär att vara elevens röst, att se till att alla elever ges de förutsättningar som behövs för att kunna lära, må bra och utvecklas”

Beatrice Hedvall är Heddagymnasiets kurator. Att arbeta inom elevhälsan handlar om att vara med och bidra till goda, tillgängliga lärmiljöer med fokus på lärande. Det innebär att ge unga möjligheter att skapa sig ett gott liv, både nu och i framtiden.

Alla elever ska kunna må bra och lyckas i skolan - den ska vara för alla. Elevhälsan, som har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, är ett viktigt komplement till den pedagogiska verksamheten. Ett gott samarbete mellan pedagoger, elevhälsa och skolledning är grunden i en väl fungerande skola. 

- Lärande och hälsa hänger ihop. Det handlar om att vara med och utforma en skola som är för alla, oavsett behov och förutsättningar. Elevhälsan har ett viktigt uppdrag att identifiera och undanröja hinder för elevernas lärande och utveckling. Jag arbetar nära eleverna och vet hur viktigt goda relationer är för lärandet och måendet. Eleverna ska ha studiero och känna sig trygga i skolan, säger Beatrice.

Beatrice Hedvall

Beatrice har arbetat som socionom sedan 2001 och kommer närmast från en tjänst som skolkurator på en högstadieskola i Höörs kommun. Innan dess har hon arbetat med olika uppdrag inom socialtjänsten. 

Elevhälsans uppdrag är förebyggande och främjande

- Skolan är en skyddsfaktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra.  Som skolkurator arbetar jag också för att skapa möjligheter för delaktighet och inflytande för eleverna.  Alla elever ska känna att de är viktiga och en del av ett sammanhang, både på Hedda och i samhället i stort, säger Beatrice. Att ge unga möjlighet till hälsa och så god utveckling som möjligt är spännande, utmanande, ansvarsfullt och väldigt givande och roligt, säger Beatrice.

Varför sökte du jobbet på Hedda?

- Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med elever, pedagoger, övrig elevhälsa och skolledning vara med och bygga upp en ny skola. Jag känner mig glad och stolt över att jag fått förtroendet att vara en del av Hedda. Jag ser fram emot att få lära känna elever och personal, säger Beatrice.