"Bibliotek är en plats där alla är välkomna"

Agnes är nyexaminerad bibliotekarie och är anställd på Hedda Anderssongymnasiet. Här kommer hon få vara med och bygga upp skolans bibliotek från grunden. Ett utmanande och väldigt roligt uppdrag!

Varför sökte du tjänsten på Hedda?

- Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med just skolbibliotek. Skolbiblioteken är i en utvecklingsfas som jag gärna är med och påverkar. I och med digitaliseringen kommer hela praktiken inom bibliotek att ändras. Även om det klassiska fysiska rummet och dess böcker finns kvar kommer mycket av arbetet att ske digitalt genom bland annat informationssökning. I den här förändringen behöver skolbiblioteken vara beredda och ligga i framkant. Där tror jag att Heddagymnasiet redan har en fördel då skolan är helt ny och har förutsättningar att tänka rätt från början. Att skolan dessutom satsar mycket på samarbeten över gränser känns också kul. Min förhoppning är att skolbiblioteket kan bli en del av detta brobygge, säger Agnes.

En viktig del i tjänsten som bibliotekarie är att bidra och inspirera till läsglädje. Något som inte alltid är helt lätt.

- Min förhoppning är att om skolbiblioteket är inkluderande som fysisk plats så finns där också en större möjlighet att hitta en bok som faktiskt kan passa. Det gäller att jobba individanpassat efter elevernas egna intressen. Jag är övertygad om att skolbiblioteket kan vara en inkörsport till ett större intresse och läsglädje. Man kanske bara använder platsen som ett ställa att plugga på i lugn och ro. Men känns platsen trygg kan det leda till att man känner en nyfikenhet mot något mer. Då kan man vara modig och våga prova nya saker, säger Agnes.

Varför ville du bli bibliotekarie?

- Jag älskar böcker och vill jobba med det. Men sen anser jag att det finns ett demokratiskt uppdrag i yrket som jag tycker är väldigt fint. Bibliotek är en plats där alla är välkomna. Dit de kan komma och mötas på sina egna premisser. Detta är extra viktigt på ett skolbibliotek, säger Anges.

Vad ser du fram emot med att börja jobba på Heddagymnasiet?

- Att få jobba med gymnasieelever. Jag vill fokusera på samtalen. Att möta elever som jämlikar ger dem en möjlighet att få bättre hjälp och få ett större självförtroende. Dessutom ser jag fram emot att få bygga ett bibliotek från grunden. Genom att kunna få skapa det fysiska rummet själv kan jag faktiskt använda min kompetens och kunskap för att göra det så inkluderande och naturligt som möjligt, avslutar Agnes.