Heddagymnasiets vision

Alla människor har en inre drivkraft och en förmåga att påverka den värld vi lever i. Mänskligheten står inför ett antal stora utmaningar och behovet av nytänkande och samarbete är större än någonsin. Unga människors engagemang måste få större betydelse i dagens samhälle. Skolans roll är viktig för samhällsutvecklingen, men ibland kan det vara svårt för eleven att förstå hur det man läser i olika ämnen hänger samman. Det är ofta just sammanhanget som är nyckeln till förståelsen. När man förstår kan man också ta ställning. Verklig kunskap leder helt enkelt till nya sätt att agera.

Vi löser framtidens utmaningar nu – med kunskap och kreativitet!

”Vår skola ska ge unga redskap för att vara delaktiga i att hitta lösningar. Här utbildas ungdomar inte bara för framtiden, utan för att kunna agera nu!”

- Det är omvärldens utmaningar som ligger till grund för lärandet på skolan. Elevernas engagemang fångas i nuet och tillsammans ökar vi vår kunskap successivt så att vi vidgar perspektiven och ser hela bilden. Arbetsformen kallas utmaningsdrivet lärande och bygger på hög elevaktivitet med tydlig ledning av kompetenta lärare. Heddagymnasiet är en mötesplats där varje stund tas tillvara genom värdefullt samarbete, säger Malin Dahlgren, rektor på Heddagymnasiet.

Malin Dahlgren

Vad betyder det för dig som elev på Hedda?

Här bygger vi kunskap utifrån sammanhang och motivation. Detta sker oftast på vanliga lektioner i respektive kurs, men också i de lite större ämnesövergripande samarbeten som sker varje termin. Då arbetar vi med skarpa frågor som valts ut tillsammans med några av våra externa samarbetspartners från näringsliv, universitet eller andra organisationer. Du och dina kamrater redovisar sedan era resultat även för dem. Skolbyggnaden är en mötesplats som även är öppen för andra än skolans personal och elever. Våra lokaler är välutrustade och moderna, anpassade för våra nya arbetssätt. Vi har varierande studiemiljöer som ger möjlighet till just de olika lärprocesser det finns behov av för stunden.

Redan i skolstart får du som elev en bra grund för din gymnasietid i den projektledarutbildning alla får ta del av under de inledande veckorna. Du kommer snabbt in i samarbetet med kamrater och lärare och får viktiga verktyg för det fortsatta arbetet.

”På Hedda är alla elever välkomna”

Som stöd för skolans fortsatta utveckling har Hedda Anderssongymnasiet en rådgivande styrelse med representanter från våra externa samarbetspartners. Elever och föräldrar har också en mycket god möjlighet att vara delaktiga i skolans utveckling via våra olika organ för delaktighet i planering och verksamhetsutveckling.

- På Hedda är alla elever välkomna! Grundförutsättningen för gott lärande är att alla närvarande inkluderas i varje vardagligt möte och skolans värdegrund är utgångspunkten för all vår verksamhet. Din vardag planeras för att ge god möjlighet till såväl arbete som vila. Du kan välja att vara fysiskt aktiv och tydligt inriktad på en hållbar kosthållning utan problem, säger Malin Dahlgren.