Möt Heddas externa rådgivare

Vi tror att unga människor behöver engageras mer i de samhällsutmaningar som finns omkring dem både nu och i framtiden. För att nå dit vet vi att det krävs vetenskapligt förankrade pedagogiska metoder och nya samarbetsformer.

Ett av våra mål är att genom samverkan med externa aktörer förstärka arbetet som leder till att du som elev får en stark känsla av sammanhang och delaktighet i din samtid och framtid. Vi formar en skola som ger eleverna allt de behöver för att bli aktörer i sin egen omvärld. I dessa sammanhang behöver det skapas ytor som ungdomarna kan agera i. Det externa rådet ska bistå oss i skolutvecklingsfrågor.

Heddas rådgivare kommer från fler olika företag och organisationer, Probi, PwC, Axis, Lunds universitet, Svenskt Näringsliv Malmö, TheGoals.org och Lunds kommun. I rådet ingår Heddas ledningsgrupp och på sikt även elever.

Träffa några av personerna som ingår i rådet.