Nolltolerans mot kränkande behandling

Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Lärare och all annan personal som arbetar i skolan och får veta att en elev tycker att de har blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till rektor. Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, åtgärdas och följs upp så att alla former av kränkningar och trakasserier upphör.

I nedan dokument kan du läsa vad som gäller för kränkande behandling på de kommunala gymnasieskolorna i Lund. Dokumentet innehåller även begreppsförklaringar och vad skollagen säger om kränkande behandling.