Skolledning

Skolledning

Malin Dahlgren
Rektor
046-359 61 31
malin.dahlgren@lund.se

Hanna Stavne
Biträdande rektor
046-359 61 38
hanna.stavne@lund.se

Per Magnus Roxström
Administrativ chef
046-359 61 32
permagnus.roxstrom@lund.se