Resebidrag

Alla elever som är folkbokförda i Lunds kommun, ska studera på en gymnasieskola och som har minst 6 kilometer resväg till skolan kan ansöka om resebidrag.

Vem kan söka resebidrag?

För att få resebidrag måste Du uppfylla följande grundvillkor:

  • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
  • Eleven kan erhålla resebidrag till och med vårterminen året han/hon fyller 20 år
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

 

Hur gör jag för att söka resebidrag?

Använd E-tjänsten nedan (krävs BankID) för att ansöka. Du väljer Heddagymnasiet när du söker. Ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår senast den 31 juli. Det är viktigt att ansökan lämnas i rätt tid, så att busskortet kan lämnas ut innan skolstarten.

Vid senare intagning till gymnasieskolan skall ansökan lämnas snarast efter besked om intagning.

Växelvist boende

Kommunfullmäktige i Lund har fattat ett beslut om att du som har växelvis boende inom Lunds kommun kan vara berättigad till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Särskild blankett ska användas till detta, se länk nedan.

Läs igenom anvisningarna till respektive avsnitt i ansökningsblanketten. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

Blanketten skickas till:

Hedda Anderssongymnasiet
Box 41
221 00 Lund

Hur får jag mitt kort?

Det är Skånetrafiken som ansvarar för utskick av gymnasiekortet och det skickas till den adress du skrivit på din ansökan. Korten skickas fortlöpande från en vecka innan skolstart.

Du kommer att få besked om du får avslag till din e-postadress.

Du är välkommen med dina frågor om resebidrag till Heddas adminstration, tel 046–359 61 30.