IT på Hedda

På Heddagymnasiet får du som elev tillgång till en modern IT-miljö. Varje elev har en egen personlig dator och vi arbetar digitalt med hjälp av olika IT-system. Nedan kan du läsa om vilka system vi använder och hur du får tillgång till IT-miljön på Hedda.

Vklass

Vklass är Lunds kommunala skolors system för kommunikation mellan lärare och elever och vår plattform för pedagogisk planering och bedömning. Även du som vårdnadshavare kommer att få åtkomst till Vklass. I Vklass kan du som är vårdnadshavare se och följa ditt barns studieresultat, du loggar in med BankID. 

G Suite for Education

G Suite for Education tillhandahålls av Google och är anpassad för att användas inom den pedagogiska verksamheten. Du använder G Suite för att samarbeta, kommunicera, skapa, dela och lagra. G Suite består av ett antal olika verktyg, t ex e-post, kalender, kontorsprogram och lagring. I Google Drive skapar du och redigerar dokument. Du samarbetar med dina klasskamrater och lärare. Du får även tillgång till ett digitalt klassrum, epost och kalender. 

Skola24

Skola24 är Lunds kommuns skolsystem som används av både pedagoger och vårdnadshavare vid frånvaroanmälan. I Skola24 registrerar lärare och vårdnadshavare elevernas frånvaro i skolan. 

Hur får jag tillgång till alla system?

När du kommer som ny till Heddagymnasiet kommer du och dina föräldrar få inloggning till samtliga system. Du kommer sedan åt systemen via Lunds kommuns  skolportal.

Lunds kommuns skolportal

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på Skola24 (webbversionen) med Mobilt BankID.
Skola 24 är Lunds kommuns tjänst för att hantera schema samt närvaro/frånvaro, inom förskola och skola. I webbversionen har du full åtkomst till alla funktioner. Skola24 har även en app för att registrera frånvaro (främst avsedd för skola). För att kunna få meddelande avseende frånvaro, behöver du ange dina kontaktuppgifter för e-post och mobilnummer i Skola24.

Hur ska jag göra?

Varje elev har en egen dator

När du börjar på Heddagymnasiet kommer du att få en egen personlig dator. Den delas ut när läsåret börjar och du använder den under hela din utbildningsperiod. När du tar emot datorn behöver vi göra en övernskommelse som du som vårdnadshavare ska skriva under. Överenskommelsen innehåller bland annat äganderätt, hantering och åtgärder vid olämplig hantering. Till överenskommelsen finns även en bilaga med tillämpningsanvisningar.

Du hittar blanketten nedan under Relaterad information.Relaterad information