Försäkringar

Försäkringar

Barnen är försäkrade hos Länsförsäkringar. Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen för elever och reseförsäkringen nedan. Reseförsäkringen gäller även dig som är anställd hos Lunds kommun och som är på tjänsteresa.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.