Länk till startsidan

Häckebergaskolan

Häckebergaskolan är en skola i Genarp med närhet till Romeleåsen. Vi är omgivna av en fantastisk natur inpå knuten.

Häckebergaskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 245

Vi utgår från ett helhetsperspektiv för att skapa kontinuitet och trygghet för våra elever. Lärare och pedagoger arbetar både i skolan och på fritidshemmet. Vi tror också att rörelse främjar elevers lärande och innan skolan börjar anordnas en rörelselek på vår skolgård.

Grön Flagg och gröna skolgårdar

Skolan har sedan många år utmärkelsen Grön Flagg. Vi arbetar även med olika skolgårdsprojekt genom Gröna Skolgårdar och Naturskolan.

Häckebergaskolan har ett eget skolbibliotek, med en bibliotekarie varje förmiddag. Hit kommer eleverna för att låna alla typer av böcker. Bibliotekarien kommer också ut i klasserna för bokprat och olika slags läsfrämjande insatser. Skolbiblioteket är öppet för eleverna hela skoldagen.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Häckebergaskolan

Adress: Örtavägen 101, 247 70 Genarp

Telefon: 046-359 30 56

E-post: hackebergaskolan@lund.se

Karta: Se Häckebergaskolan på en karta

Skolledning

Rektor Karin Jansson
Telefon: 046-359 72 83
E-post: karin.jansson@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Johanna Wennberg Suarez
E-post: johanna.wennbergsuarez@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Monika Karlsson
E-post: monika.karlsson@lund.se

Skolpsykolog Helena Larsson
E-post: helena.larsson@lund.se

Skolsköterska Monika Karlsson
E-post: monika.karlsson@lund.se

Kurator Mia Pramryd
E-post: mia.pramryd@lund.se

Specialpedagog Ulrika Odin Persson
E-post: ulrika.odinpersson@lund.se

Specialpedagog Carin Hamn
E-post: carin.hamn@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

På Häckebergaskolan har vi nio avdelningar på fritidshemmet. Våra medarbetare utgår ifrån fritidshemmets läroplan för att skapa en god miljö och möjlighet till utveckling för våra elever. Skolan har en vacker natur i närheten, med tillgång till bland annat skogsvistelse, grillplatser, sportplaner och lekplatser. Vi strävar efter en demokratisk miljö där eleverna är med och påverkar verksamheten.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Björken

046-359 72 88
0721-94 05 06

Eken

046-359 89 61
0729-87 84 42

Vallmon

046-359 45 37
0729-87 84 40

Backsippan

046-359 72 90
0734-15 08 36

Gullvivan

046-359 37 84
0738-01 60 34

Äpplena

046-359 72 94
0729-87 84 41

Päronen

046-359 89 60
0709-43 27 51

Ödlorna

046-359 45 35
0729-87 84 43

Ormarna

046-359 45 36
0709-91 02 36

Fritids gemensamt

046-359 43 04
0766-31 03 55

Utvecklingsdagar Häckebergaskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022*

7 mars 2022*

12 maj 2022

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?