Spykens historia

Fröet till Spyken såddes på en fest hösten 1847. Några nyblivna magistrar talade om sin framtid och en av dem sa att om han skulle ha stannat kvar i Lund, hade han öppnat en privatskola där.

Idén blev verklighet när Realskolan i Lund startade sin första termin den första februari 1848! Skolan hade då bara 15 elever, jämfört med dagens drygt 1200 elever.

Skolan har sedan dess legat på flera olika adresser, och också bytt namn flera gånger. Vi ha hunnit heta både Lunds Privata Elementarskola och Strömbergskolan. Men till sist landade vi i våra nuvarande anrika lokaler och bytte officiellt namn till Spyken.

Spykister och spykenandan

Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister.

Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna”.

Mer om Spyken

Det är alla vi, elever och personal, som tillsammans står för Spykenandan! Det sitter alltså inte främst i väggarna utan det handlar om hur vi bemöter varandra varje dag.

Vi gör Spyken tillsammans!
Varje dag!

Svartvitt fotografi med ett trettiotal herrar i hatt som står framför en stenbyggnad.
Spyken, cirka 1900. Helmer Christenssons foto- och vykortssamling via Stadsarkivet.

Uppdaterad:

Dela sidan: