Spykens historia

Fröet till Spyken såddes på en fest hösten 1847. Några nyblivna magistrar talade om sin framtid och en av dem sa att om han skulle ha stannat kvar i Lund, hade han öppnat en privatskola där.

Idén blev verklighet när Realskolan i Lund startade sin första termin den första februari 1848! Skolan hade då bara 15 elever, jämfört med dagens drygt 1100 elever.

Skolan har levt ett kringflackande liv på olika adresser och också bytt namn flera gånger. Det som idag är Spyken var alltså från början Realskolan i Lund, men har också hetat Lunds Privata Elementarskola och Strömbergskolan. Först 1986, i samband med invigningen av nya lokaler bytte skolan namn till Spyken. Skolan hade länge kallats just Spyken men aldrig officiellt haft det som namn.

Spykister och spykenandan

Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister.

Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna”.

Det är alla vi, elever och personal, som tillsammans står för Spykenandan! Det sitter alltså inte främst i väggarna utan det handlar om hur vi bemöter varandra varje dag.

Vi gör Spyken tillsammans!
Varje dag!

Svartvitt fotografi med ett trettiotal herrar i hatt som står framför en stenbyggnad.
Spyken, cirka 1900. Helmer Christenssons foto- och vykortssamling via Stadsarkivet.

Uppdaterad: