Spyken, en pigg 175-åring!

Den 1 februari i år fyllde Spyken 175 år! Det kommer vi att fira på många olika sätt under årets gång. Bland annat genom att under 2023 bygga ut vår hemsida.

Sneak peak

På vår nya sida om Spyken kommer du kunna ta del av ögonblicksbilder och berättelser från såväl vardag som fest. Både från skolan och de tillhörande studenthemmens värld. Så är du nyfiken på att veta mer om denna av så många högt älskade 175-åring, ska du hålla utkik här.

Under tiden som vi bygger upp vår sida om Spyken så kan du ta del av ögonblicksbilder bilder ur Spykens historia via stadsarkivets digitala bildbank.

Bilder från Lunds Stadsarkiv

Spyken firar 100-års jubileum år 1948

Spykens historia

Fröet till Spyken såddes på en fest hösten 1847. Några nyblivna magistrar talade om sin framtid och en av dem sa att om han skulle ha stannat kvar i Lund, hade han öppnat en privatskola där. Idén blev verklighet när Realskolan i Lund startade sin första termin den första februari 1848! Skolan hade då bara 15 elever, jämfört med dagens drygt 1200 elever.

Skolan har sedan dess legat på flera olika adresser, och också bytt namn flera gånger. Vi ha hunnit heta både Lunds Privata Elementarskola och Strömbergskolan. Men till sist landade vi i våra nuvarande anrika lokaler och bytte officiellt namn till Spyken.

Svartvitt fotografi med ett trettiotal herrar i hatt som står framför en stenbyggnad.
Spyken, cirka 1900. Helmer Christenssons foto- och vykortssamling via Stadsarkivet.

Spykist? Javisst!

Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister.

Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna”.

Men det är förstås alla vi, elever och personal, som tillsammans står för Spykenandan! Det sitter alltså inte främst i väggarna utan det handlar om hur vi bemöter varandra. Vi gör Spyken tillsammans, varje dag!

Uppdaterad:

Dela sidan: