Lärande för hållbar utveckling och Internationella samarbeten på Spyken

Genom Lärande för hållbar utveckling och samarbeten med lärare, skolor och organisationer i andra länder skapar vi arenor för kunskapande, kompetensutbyten och positiva erfarenheter!

Hållbara tillsammans!

På Spyken arbetar vi med de Globala målen i ett brett perspektiv med olika återkommande projekt under året. Några av de projekt som våra elever tar del av under sina år på Spyken är Världsvattendagen, Musikhjälpen, FN-rollspel, Young Science Parliament samt Att påverka med estetik. Under devisen "Hållbara tillsammans" synliggör vi vårt hållbarhetsarbete och hur det löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet

Hållbarhetsambassadörer

Det finns en hållbarhetsambassadör i varje klass. Hållbarhetsambassadörerna väljs i årskurs ett och får en utbildning när de tillträder sitt uppdrag. De träffas regelbundet tillsammans med skolans hållbarhetskoordinatorer. Deras uppdrag är att arbeta med olika intressegrupper och skapa aktiviteter på skolan. Exempel på aktiviteter som hållbarhetsambassadörerna samordnar är klädbytardagar, matsvinnstävlingar och musikhjälpen. Vi samarbetar också med Naturskyddsföreningen. För mer information kan du kontakta Elisabeth Karlström: elisabeth.karlstrom@lund.se

Historien bakom Hållbara tillsammans

Under två läsår (2016-2018) samarbetade Spyken med Naturskyddsföreningen samarbetat och Lunds kommun i pilotprojektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU) och utmynnade i en rapport som presenterades vid en slutkonferens med interna och externa deltagare.

Internationella hållbarhetsprojekt

Under årens lopp har Spyken deltagit i många spännande internationella projekt. Två av dem är Erasmus+-projekten "Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society".

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare.

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det. För mer information kan du kontakta Maria Sköldborn: maria.skoldborn@lund.se

Multilingualism for a sustainable society

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kan du kontakta Lina Pfeiffer: lina.pfeiffer@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: