Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lärande för hållbar utveckling och Internationella samarbeten på Spyken

Genom Lärande för hållbar utveckling och samarbeten med lärare, skolor och organisationer i andra länder skapar vi arenor för kunskapande, kompetensutbyten och positiva erfarenheter!

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). På Spyken arbetar vi med de Globala målen i ett brett perspektiv med olika återkommande projekt under året. Ex Spyken tar ställning, Världsvattendagen, Musikhjälpen, FN rollspel, Young Science Parliament. Att Påverka Med Estetik.

Det finns en hållbarhetsambassadör i varje klass. Hållbarhetsambassadörerna blir en grupp som engagerar sig och därmed hela skolan i hållbarhetsfrågor utifrån olika intressegrupper.

Vi har även påbörjat ett samarbete med klimatpsykologerna.

För mer information kontakta

Elisabeth Karlström: elisabeth.karlstrom@lund.se

Under årens lopp har Spyken deltagit i många spännande internationella projekt. Två av dem är Erasmus+-projekten "Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society".

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare.

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det.

För mer information kontakta

Maria Sköldborn: maria.skoldborn@lund.se

Multilingualism for a sustainable society

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kontakta Lina Pfeiffer.
E-post: lina.pfeiffer@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: