Lärande för hållbar utveckling och Internationella samarbeten på Spyken

Genom Lärande för hållbar utveckling och samarbeten med lärare, skolor och organisationer i andra länder skapar vi arenor för kunskapande, kompetensutbyten och positiva erfarenheter!

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). På Spyken arbetar vi med de Globala målen i ett brett perspektiv med olika återkommande projekt under året. Ex Spyken tar ställning, Världsvattendagen, Musikhjälpen, FN rollspel, Young Science Parliament. Att Påverka Med Estetik.

Det finns en hållbarhetsambassadör i varje klass. Hållbarhetsambassadörerna blir en grupp som engagerar sig och därmed hela skolan i hållbarhetsfrågor utifrån olika intressegrupper.

Vi har även påbörjat ett samarbete med klimatpsykologerna.

För mer information kontakta

Elisabeth Karlström: elisabeth.karlstrom@lund.se

Under årens lopp har Spyken deltagit i många spännande internationella projekt. Två av dem är Erasmus+-projekten "Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society".

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare.

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det.

För mer information kontakta

Maria Sköldborn: maria.skoldborn@lund.se

Multilingualism for a sustainable society

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kontakta Lina Pfeiffer.
E-post: lina.pfeiffer@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: