Internationella samarbeten på Spyken

För oss är det viktigt att samarbeta med andra skolor och organisationer. Vi vidgar våra vyer och samarbetar med lärare i olika länder.

Just nu arbetar vi med ett Erasmus+-projekt; Think Smart - Act Green. Vi deltar också i det treåriga projektet Multilingualism for a sustainable society.

Think Smart - Act Green

I augusti 2020 startade vårt Erasmus+-projekt, och i det ingår lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare.

Projektet handlar om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Projektet innebär också elevutbyten och de kommer komma igång så fort läget tillåter det.

För mer information kontakta

Maria Sköldborn: maria.skoldborn@lund.se

Erasmusprojektets hemsida

Multilingualism for a sustainable society

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kontakta Lina Pfeiffer, lina.pfeiffer@lund.se. 

Multilingualisms projektwebb

Uppdaterad: