Elevföreningar på Spyken

På Spyken finns flera elevföreningar. Du kan engagera dig i Elevrådet, Miljögruppen, Spykens egen musikförening SPYMF eller i Spykens gymnasiespex, Spyxet för att nämna några.

ESKO, Spykens Elevrådskyddsombud

ESKO, Spykens Elevrådskyddsombud, innehåller ett trettiotal medlemmar med minst en representant från varje klass.

En gång i månaden samlas vi till möte, där vi diskuterar den fysiska och psykiska miljön och tillvaron på skolan. Har fara på skolans område upptäckts, som kan skada eller störa elever, har vi ansvar att undersöka felet. Om det finns problem på skolan vidtar vi med åtgärder så fort om möjligt!

ESKO:s vision är att behålla Spyken som den trevliga, trygga och säkra plats vi alla önskar oss!

Spyxet

Går du på Spyken och känner ett kall för att börja spexa? Nämen så trevligt! Spyxet består idag av 13 olika grupper med olika spännande och roliga arbetsuppgifter som ständigt behöver tillskott i form av nya förmågor. Intagning sker i början av varje läsår, så håll ögon och öron öppna så att du inte går miste om chansen att ansöka!

Mer på Spyxets webbplats

SPETT – Spykens Elever för Trygghet och Trivsel

Du kan också engagera dig i gruppens arbete för trygghet, trivsel och sammanhållning

Så här arbetar SPETT

Uppdaterad: