Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spyken vinner Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, för Erasmus+

Stort grattis till Elisabeth Hultman, Johanna Sandström, Lina Pfeiffer och Lena Osvaldsson som prisats för sitt Erasmus projekt ”Multilingualism for a Sustainable Society”!

Vi är förstås både glada och stolta över att ha så duktiga och engagerade lärare på Spyken. Universitets- och högskolerådet UHR, som är de som delar ut den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+ har gett följande motivering till priset: ”Ett mycket intressant, välorganiserat och genomfört projekt, som fokuserar på inlärning av elevernas tredje språk: franska, tyska och spanska och där man använt forskning från Lunds universitet och där man på ett föredömligt sätt använt flera olika möjligheter för att nå ett bra resultat.”

Logga för Erasmusprojekt (en rund figur med färger för alla mål för hållbar utveckling)

Elisabeth berättar

Här kan du ta del av intervjun med Elisabeth Hultman, lärare i franska och engelska och koordinator för kompetensutvecklingsprojektet på gymnasieskolan Spyken i Lund

Vad jobbar du med?

Jag är lärare i franska och engelska och koordinator för det projekt vi fått pris för på Gymnasieskolan Spyken i Lund.

Vad fick ni/du priset för?

Vi skapade vår egen kompetensutveckling i syfte att utveckla undervisningen i moderna språk tillsammans med lärare och elever i samma situation i Tyskland, Italien och Portugal. Målet var att lära av varandra och språken i fokus var franska, spanska och tyska. Vi ville också koppla innehållet i de lektioner vi tillsammans skapade och testade under workshops till FNs globala mål för 2030. Digital utveckling ingick naturligt i arbetet. Samarbetspartner var också språk-och litteraturcentrum på Lunds universitet, som under projektet bidrog med forskning på området motivation, föreläsningar och utvärdering av projektet tillsammans med oss.

Vad innebär det för er dig att få utmärkelsen?

Vi är stolta. Det var ett omfattande projekt med mycket arbete. Våra lärarteam blev sammansvetsade och vi är mycket nöjda med vad vi åstadkommit. Denna utmärkelse är en bekräftelse på att vi tänkte ut och gjorde ett fantastiskt projekt tillsammans.

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset?

Projektet gick ut på att lära av varandra, över språkgränser och landsgränser, men även med eleverna delaktiga i utvecklandet av lektionsinnehåll. Det krävdes teamwork på alla håll och koppling till lärarutbildning i alla länder. Att skapa innehåll kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030 för moderna språk fyllde ett behov.

Vad är nästa steg framöver?

Lektionsplaneringarna finns på webbsidan vi skapade. Vi har berättat om projektet och delat lektionsplaneringarna i många sammanhang. Vi använder dem i våra kursplaneringar varje år. Vi kommer att fortsätta i den anda som spreds i projektet, fint förmedlad av en elev: "Aldrig trodde jag att jag skulle lära mig franska av en tysk lärare i Portugal".

Vill du veta mer om Erasmus?

Kanske blev du inspirerad och är intresserad av att ingå i ett projekt, kanske är du bara nyfiken. På Universitets och Högskolerådets webbplats Utbyten.se kan du läsa mer om Erasmus projekten för utbyten.

Utbyten.se Erasmus

Vad är European Language Label award?

European Language Label award, Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, ELL-priset, är en utmärkelse för Erasmus+ projekt som belyser de europeiska prioriteringarna inom språkundervisning och språkinlärning, genom att hedra och uppmärksamma de mest innovativa språkprojekten i Europa. Vinnaren erhåller 20 000 SEK och ett diplom från den Europeiska kommissionen för projektet. Det vinnande projektet synliggörs på den europeiska resultatplattformen och de vinnande projektägarna bjuds in till ett UHR evenemang i Stockholm för att motta priset samt intervjuas om sitt projekt på UHRs hemsida. 

De specifika målen för Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, ELL-priset

  • främja kompetens inom språkundervisning i moderna språk,
  • hjälpa till att förbättra och öka normerna för språkundervisning över hela Europa,
  • öka medvetenhet om europeiskt samarbete inom områdena språkundervisning och språkinlärning inom alla utbildningssektorer.

Uppdaterad:

Dela sidan: