Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning - medicinsk sekreterare

En yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta som medicinsk sekreterare.

Information om utbildningen

Undervisningen är schemabunden under fyra terminer på heltid. Du får praktiska och teoretiska kunskaper genom litteratur och elektroniska källor, diskussioner och redovisningar samt studiebesök. Bedömningen av dina kunskaper sker genom praktiska övningar, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar och prov. Utbildningen och yrket lägger stor vikt vid noggrannhet, språkintresse, administration och serviceinriktning. Det är viktigt att behärska tangentbordsteknik (touchmetoden).

Lärande i arbete - LIA

Lärande i arbete, (LIA), är den praktiska delen av utbildningen där den studerande får chans att fördjupa sina kunskaper och skaffa sig den kunskap som endast arbetslivet kan erbjuda.

LIA:n är fördelad under alla fyra terminerna med en LIA-plats/termin. LIA:n kan förläggas om plats finns på hemorten. Vi har överenskommelse med Region Skåne och är garanterade LIA-platser hos dem.

Biträdande rektor Kristian Berghult ansvarar ytterst för utbildningen. Han sitter i ledningsgruppen för såväl Komvux i Lund som för denna utbildning. LIA-huvudansvariga lärare är Ann Sjöstrand och Eva Vallinder.

LIA 1 och 2 sker på samma LIA-plats och LIA 3 och 4 på samma LIA-plats.

Utbildningsanordnaren har det yttersta ansvaret för LIA och besök och kontakter kommer att hållas igenom hela utbildningstiden.

Utbildningsanordnaren besöker de studerande på LIA-platserna och har uppföljningssamtal med både den studerande och LIA-handledaren.

Dialog med handledare

Vid besöken kommer en dialog med handledare, studerande och utbildningsanordnare att hållas så att både den teoretiska och praktiska delens yrkesrelevans hela tiden värderas. Under LIA-perioden kommer den studerande och handledaren att skriva en process/rapport om LIA-perioden. Denna process/rapport kommer utbildningsanordnaren och arbetsgivaren ta del av.

Utbildningsanordnaren kommer att gemensamt med studerande och handledare utvärdera måluppfyllelsen under LIA-perioden

Kontakt med arbetsplatsernas handledare kommer att ske via telefon, e-post och besök. Om problem skulle uppstå ska omedelbar kontakt att tas antingen från handledaren på LIA-platsen eller från utbildningsanordnarens håll.

Handledarna får information

Handledarna kommer att bjudas in till Komvux inför LIA 1- och LIA 3-perioderna. Information till handledarna kommer att ges om målet för aktuell LIA-period, hur långt utbildningen kommit och vad de studerande fått lära sig fram till den aktuella LIA-perioden.

Behöriga lärare

Huvudansvariga lärare på utbildningen är lärarutbildade och behöriga inom sina respektive ämnesområden. Dessutom har flera av våra lärare relevant yrkeserfarenhet, bl.a. som medicinsk sekreterare. Om någon önskar kontakt med någon lärare på Komvux går det bra att vända sig till Ann Sjöstrand eller Eva Vallinder så förmedlar de kontakten.

Handledarna på arbetsplatsen ska vara erfarna inom yrket och gärna ha handledarutbildning. Enligt överenskommelse med Region Skåne anordnar vi handledarutbildning en gång i halvåret.

LIA-perioder

LIA-perioderna är uppdelade enligt följande:

  • Termin 1 4 veckor preliminärt veckorna 44-47.
  • Termin 2 5 veckor preliminärt veckorna 11-15.
  • Termin 3 5 veckor preliminärt veckorna 39-43.
  • Termin 4 6 veckor preliminärt veckorna 5-10.

Validering

Om du vill validera någon kurs så har du möjlighet till det.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
  • Särskild behörighet med lägst betyg E eller motsvarande. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande. Matematik 1a, b eller c eller motsvarande.

Alla behöriga som söker utbildningen kommer att bli kallade till ett test i svenska och engelska. Resultatet av detta ger poäng i urvalsprocessen.

Kursinnehåll

Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare innehåller 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen är riksrekryterande.

Poängfördelning för kurserna.

Område

Poäng

Administration och juridik

35 poäng

Anatomi och sjukdomslära

25 poäng

Arbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö

15 poäng

Diagnosklassificering

15 poäng

Ekonomi och utredningsstatistik

30 poäng

Kommunikativ svenska och Informationsteknik i vården

45 poäng

Medicinsk dokumentation

35 poäng

Medicinsk terminologi

25 poäng

Medicinsk engelska

20 poäng

Arbetspsykologi

10 poäng

Samhälle, genus och jämställdhet

20 poäng

Examensarbete

25 poäng

LIA 1

20 poäng

LIA 2

25 poäng

LIA 3

25 poäng

LIA 4

30 poäng


Ansökan om reel kompetens

En ansökan om reell kompetens innebär att du har möjlighet att pröva din behörighet på andra grunder än betyg.
Vilka dokument du behöver skicka in, och hur du gör för att ansöka kan du läsa om i dokumentet
Ansökan om reel kompetens. Pdf, 240 kB.

Kontakt

Vill du veta mer om utbildningen kontakta Ann Sjöstrand.
E-post: ann.sjostrand@lund.se

Uppdaterad:

Fler utbildningar

Komvux

För dig som vill arbeta som undersköterska på exempelvis sjukhus.

Komvux

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.