Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är för dig som vill arbeta som undersköterska på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård.

Vård- och omsorgscollege

Vård och omsorgsprogrammet Komvux Lund är medlem i Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar vi för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter.
När du har en fullständig utbildning från vård- och omsorgsprogrammet med 1500 godkända poäng får du ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Detta garanterar den kvalitet som arbetsgivarna efterfrågar vid anställning.


Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen på vård och omsorgsprogrammet ingår flera praktiska kunskapsmål.

Hos oss på Komvux gör du APL i första terminen/blocket (i vård och omsorgsarbete 1) och i tredje terminen/blocket (i vald fördjupningskurs). Din APL genomförs under fem veckor och du följer en handledare för att lära dig så mycket som möjligt. Arbetstiderna kan variera och du följer din handledares schema, vilket oftast innebär dagtid kombinerat med kvällar och helger.
Arbetstiden är i genomsnitt 35 timmar per vecka.

Undervisning med språkstöd

Vill du arbeta inom vården men är inte klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då kan du läsa Vård och omsorgsprogrammet med språkstöd.

Utbildningen varar i fyra terminer. Den första terminen läser du delkurs 3 och 4 i svenska som andraspråk grundläggande nivå tillsammans med en orienteringskurs i vård och studieteknik.

De tre andra terminerna läser du vård och omsorgskurser samt svenska 1 som andraspråk på gymnasial nivå där du har extra stöd i svenska som andraspråk.

För att lära dig vårdarbetet kommer du att få komma till olika verksamheter inom vården. Den första terminen görs studiebesök. I två kurser ingår fem veckors arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats inom vården (termin 2 och 4). Under dessa veckor följer man sin handledares schema, vilket kan innebära även kvällar och helger.

Validering

Validering kan förkorta utbildningstiden. Tiden är beroende av hur mycket erfarenhet samt teoretisk kunskap du har. Din studietid är individuell men i snitt brukar det handla om att man sparar ca 1/3 av utbildningstiden.

Validering innebär en bekräftelse eller erkännande av kunskaper eller erfarenheter som du har fått via yrkeserfarenhet eller erfarenhet från samhällslivet och studier. En stor grupp yrkesverksamma inom bland annat vård- och omsorg har ofta gedigna kunskaper utan formell utbildning. Dessa yrkeskunskaper kan ge dig möjlighet att validera hela eller delar av teori och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kunskaper valideras och prövas mot betyg. Kurser du kan validera är på gymnasienivå. Samtliga kurser kan valideras. För att få hela utbildningen på 1500 gymnasiepoäng kompletterar du dina kunskaper med att läsa delar av kurser eller hela kurser inom vård- och omsorgsprogrammet.
För att kunna söka till validering måste du ha tillräckliga erfarenheter inom vård och omsorg och erfarenhet inom det område som är relevant för den kurs som ska valideras.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Yrkesinriktad utbildning som ger förutsättningar för anställning som medicinsk sekreterare.

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.