Lärling vårdbiträde

Lärling vårdbiträde

Vill du studera till vårdbiträde? Nu startar Finsam-projekt Lärling vårdbiträde på Komvux.

Utbildning som ger yrkestitel

Du erbjuds en lärlingsutbildning till vårdbiträde på gymnasial nivå 800 poäng, i lugnare tempo, med mycket stöd och i en mindre grupp än den reguljära utbildningen.
Största delen av utbildningen ges på en arbetsplats där du har en handledare som du följer.
Målgrupp är vuxna personer i åldern 20 år och uppåt med avklarade kurser på grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk och som har ett intresse av att arbeta inom Vård och omsorg.
Utbildningstid 52 veckor. Kursstart 4 april 2022.

Utbildningen avslutas med betyg i 800 poäng, med yrkestitel vårdbiträde.
Urval och antagning sker efter intervju och kartläggning. Du måste vara fullvaccinerad mot covid-19 för att kunna arbeta inom vård och omsorg.

Ansökan

Ansökan ska vara öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion och funktionsnedsättning.

  • Du behöver inte bo i Lunds kommun för att kunna söka utbildningen.
  • Du kan inte söka till projektet/programmet via arbetsförmedlingen – kontakta Marie Björup elle Susanne Östensson direkt.
  • Man kan i vissa fall få behålla sitt aktivitetsstöd från AF under utbildningen utifrån individuell bedömning.
  • Du ansöker inte via den vanliga ansökningsportalen – kontakta kontakta Marie Björup elle Susanne Östensson direkt.


Kontakt

Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker:
Marie Björup, projektledare.
E-post: marie.bjorup@lund.se
Tel: 046-359 42 77

Susanne Östensson, SYV.
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.