Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå

Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Kurserna i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik är indelade i fyra delkurser, där du placeras på rätt nivå och endast läser de delkurser du behöver.

Engelska

Poäng: 600
Studieform: Närstudier

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 100 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng

Matematik

Poäng: 600
Studieform: Närundervisning

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 100 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng
För att du ska placeras på rätt nivå i matematik kan du göra ett test innan studierna påbörjas.

Test 1 b och c Pdf, 237 kB.

Test 2 b Pdf, 251 kB.

Test 2 c Pdf, 186 kB.

Test 3 b och c Pdf, 181 kB.

Naturvetenskapliga ämnen

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Svenska

Poäng: 800
Studieform: Närstudier och Distans

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 200 poäng
B: 200 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng

Poäng: 700
Studieform: Närstudier

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 200 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng

Uppdaterad:

Fler utbildningar

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux

Särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Komvux

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.