Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå

Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola. Kurserna i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik är indelade i fyra delkurser, där du placeras på rätt nivå och bara läser de delkurser du behöver.

Engelska

Kursens namn; Engelska [GRNENG 2]

Poäng: 600

Studieform: Närundervisning.

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Poäng och nivåer för kursen Engelska [GRNENG 2].

Nivå

Poäng

A

100

B

100

C

200

D

200

Matematik

Kursens namn: Matematik [GRNMAT 2]

Poäng: 600

Studieform: Närundervisning.

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Delkurser i matematik

Nivå

Poäng

A

100

B

100

C

200

D

200

För att du ska placeras på rätt nivå i matematik kan du göra ett test innan studierna påbörjas.

Test 1 b och c Pdf, 237 kB.

Test 2 b Pdf, 251 kB.

Test 2 c Pdf, 186 kB.

Test 3 b och c Pdf, 181 kB.

Naturvetenskapliga ämnen

Studieform: Närundervisning.

Naturvetenskapliga ämnen och poäng

Ämne

Poäng

Kemi [GRNKEM 2]

150

Fysik [GRNFYS 2]

150

Biologi [GRNBIO 2]

150

Kurs i naturorienterande ämnen [GRNNO A2, 2]
Inledningskurs

100

Kurs i naturorienterande ämnen [GRNNO A2, 2]

200

Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå.

Studieform: Närundervisning.

Samhällsvetenskapliga ämnen och poängnivå

Ämne

Poäng

Samhällskunskap [GRNSAM 2]

150

Religion [GRNREL 2]

150

Historia [GRNHIS 2]

150

Geografi [GRNGEO 2]

150

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2, B2]

Inledningskurs

100

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2, B2]

Fortsättningskurs

200

Svenska som andraspråk

Kursens namn: Svenska som andraspråk [GRNSVA 2]

Poäng: 800
Studieform: Närundervisning och Distans.

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå och läser bara de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Poäng och ämnen inom svenska som andraspråk.

Nivå

Poäng

A

200

B

200

C

200

D

200

Svenska

Kursens namn: Svenska [GRNSVE 2]

Poäng: 700
Studieform: Närundervisning.

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Svenskakurs GRNSVE 2 med poängplan och delkurser.

Nivå

Poäng

A

100

B

200

C

200

D

200

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux

Särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Komvux

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.