Lärcentrum Kompassen

Lärcentrum Kompassen är för dig som studerar och undervisar på Komvux. Här finns engagerade pedagoger och personal som kan hjälpa dig med dina studier eller i din undervisning. Lärcentrum Kompassen hittar du i Komvux bibliotek och på vår site.

Så här fungerar Kompassen

På Lärcentrum Kompassen kan du studera i lugn och ro, få möjlighet att träffa andra elever för samläsning och grupparbeten och framför allt få bra stöd från personal med olika kompetenser till exempel ämneslärare, specialpedagog, studiehandledare, bibliotekarie och studie- och yrkesvägledare.

Lärcentrum Kompassen är också en plats där du får tillgång till datorer med olika stödprogram som kan vara till stor hjälp i dina studier.

Extra anpassningar

Om du som elev är i behov av extra anpassningar ska du vända dig till Lärcentrum Kompassen och specialpedagogerna där.
Kompassens site finns i Vklass och är tillgänglig för alla elever som studerar på Komvux. Kontakt med personalen får du genom att klicka på knappen Specialpedagogiskt stöd.

Kan du inte hitta formuläret eller känner dig osäker på hur du ska fylla i det, tar du kontakt med din lärare, som kan hjälpa dig.

När du träffar specialpedagogen kommer ni att diskutera dina behov av extra anpassningar. Det som du och specialpedagogen kommer fram till skrivs därefter in i din studieplan. Efter ert möte kommer specialpedagogen ta kontakt med din lärare angående anpassningarna.

Du som elev har även ett eget ansvar att prata med läraren för att du ska kunna få tillräckligt med stöd och hjälp under kursens gång. Det är mycket viktigt att du pratar med läraren i början av kursen för att kunna få rätt hjälp eller att hjälpen ska kunna planeras in.

På Lärcentrum Kompassen står eleven och lärandet i centrum.

Välkomna!

Uppdaterad:

Dela sidan: