Lärling vårdbiträde – ett nytt sätt att lära

Skulle du vilja utbilda dig till vårdbiträde men är inte intresserad av att sitta i skolbänken hela dagarna? Då kan Komvux nya utbildning Lärling vårdbiträde vara rätt väg för dig!

Lärling vårdbiträde sker med samverkan

– Detta är ett samverkansprojekt med Finsam, där vi samarbetar mycket med Vård- och omsorgsförvaltningen. I projektgruppen sitter det även representanter från bland annat Försäkringskassan, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, förklarar Marie Björup, projektledare för Lärling vårdbiträde. Vi startar utbildningen i april 2022.

– Ansökan är öppen för de som behöver studera på ett annat sätt än traditionell utbildning och i mindre grupper under längre tid men också behöver extra stöd, säger Marie.

Fokus på arbetsplatsen

Utbildningen är en gymnasial kurs på 800 poäng, men skiljer sig på så sätt att den pågår under 52 veckor, istället för som i vanliga fall 40 veckor. En annan skillnad är att 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Planen är att du som elev går i skolan på måndagar, i mindre grupper, och det erbjuds mycket stöd under hela kursens gång. Resten av veckan är du på en arbetsplats med handledare. Personal från skolan besöker arbetsplatsen med jämna mellanrum, som ett stöd till både elever och handledare. Målet är att du efter avklarad kurs ska kunna titulera dig Vårdbiträde.

Förutom ett intresse av att jobba inom vård och omsorg, ska den sökande ha fyllt 20 år och vara klar med grundläggande svenska eller svenska som andraspråk, samt vara fullt vaccinerad mot Covid-19. Urval och antagning sker efter intervju och kartläggning.

– Om projektet faller väl ut, är målet att kunna erbjuda lärlingsutbildning mot andra bristyrken framöver, avslutar Marie.

På vår utbildningssida finns mer detaljerad information

Kontakt

Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker:
Marie Björup, projektledare
E-post: marie.bjorup@lund.se
Tel: 046-359 42 77

Susanne Östenson, SYV
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74 

Uppdaterad:

Dela sidan: