Behörighet till Komvux

Se till att du uppfyller kraven för behörighet innan nu ansöker. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller Lunds vägledningscentrum.

  • Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20.
  • Är du yngre än 20 och slutfört gymnasiet är du också behörig till kommunal vuxenutbildning.
  • Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen kan, om särskilda skäl finns, också delta i vuxenutbildning.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för närmare information och vägledning i samband med din ansökan.

Lunds vägledningscentrum

Folkbokförd i annan kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun ska skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande. Du som inom kort kommer att flytta till Lund måste skicka in ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan behandlas.

Välkommen på studiebesök

Du som funderar på en yrkesutbildning, utnyttja möjligheten att göra ett studiebesök hos oss i samband med din ansökan! Då kan du få en närmare presentation av utbildningens upplägg och studieformer.

Kontakta oss

Telefon: 046-359 71 00

E-post: komvux@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: