Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

SFI-elever i behov av stöd fångas upp på Komvux i Lund

Personal för INSAM- projektet

På Komvux i Lund pågår ett projekt där SFI-elever som lider av posttraumatiskt stressyndrom och migrationsrelaterad ohälsa ges individanpassat stöd. Eleverna går i mindre grupper och får samordnad hjälp med insatser inom språk, hälsa och arbete. 80 elever kommer delta under projektperioden som sträcker sig från 2021 till 2023.

Projekt INSAM på Komvux

Projektet INSAM vänder sig till elever som står långt från arbetsmarknaden och inte kan ta del av reguljär SFI-utbildning (Svenska för invandrare) på grund av posttraumatiskt stressyndrom och migrationsrelaterad ohälsa. Projektet drivs inom ramen för SFI på Komvux i Lund men skiljer sig från reguljär SFI i både metod och personalresurser.

- Har man psykisk ohälsa och svårt med språket så kommer inget att hända, vi behöver prata arbete redan från början. Det måste finnas en framtidstro och tillit att man som vuxen kan klara av att få ett arbete. Det är något vi jobbar med väldigt mycket här. Det fina är att olika professioner kan stötta eleverna från olika håll, säger Tove Hessmark Pehrsson, delprojektledare.

Här hittar du mer information om Insam

SFI arbete och hälsa

Projektet står på tre ben och bedrivs som parallella insatser: anpassad SFI, arbete och hälsa. Metodiken genomsyras av en tydlig struktur, fasta rutiner, ett lugnare tempo, små klasser och korta lektioner. SFI-lärare, arbetsmarknadskonsulent, arbetsförmedlare och hälsocoach jobbar i projektet för att möta upp elevernas olika behov. Det finns även språkstödjare och modersmålslärare kopplade till projektet. Hälsoarbetet kan vara allt från hälsodialoger, fotboll, anpassad yoga och promenader till styrketräning. I projekt erbjuds elever behandling för posttraumatiskt stressyndrom på Röda Korset i Malmö.

Mer om SFI

Jobbsökarverkstad

Arbetsmarknadskonsulenten rustar eleverna inför arbetslivet och har jobbsökarverkstad och ordnar platser till elever som är redo för praktik, jobb eller arbetsträning.

– Vi hjälper dem att reda ut deras frågor och minska stressen. En del har kommit i behandling på Röda Korset och är nu redo är att komma ut på arbetsmarknaden. Vi kan se att de som har varit hos oss ett tag börjar det ske en positiv utveckling, motivationen ökar och de söker jobb på egen hand. Vi tror på att eleverna lyckas, det har en avgörande betydelse för deras framsteg, säger Tove Hessmark Pehrsson.

– Eleverna uppskattar de små grupperna, de får mycket lärartid och en lugn lärandemiljö. Allt är individanpassat med individuella scheman. Hälsoinsatser gör att eleverna orkar med studierna, många har ingen studiebakgrund. Som SFI-lärare har man mer tid och bättre kontakt med eleverna. Det är en stor fördel att kunna arbeta i team där olika professioner stöttar eleverna, säger Heli Lievonen Bernmalm, SFI-lärare.

Fakta

Insam (IRIS) är ett delprojekt inom IRIS-projektet och har sin bas hos Komvux i Lund. Projektet riktar sig till nyanlända som på grund av migrationsrelaterad psykisk ohälsa inte klarar att delta i den reguljära SFI-undervisningen. Visionen är att projektet ska bidra med mer kunskap om lämpliga metoder och samverkansmöjligheter för att möta målgruppen och att dessa sedan ska vara möjliga att implementera inom ordinarie verksamhet. SFI-undervisningen är anpassad efter den forskning och beprövad erfarenhet som finns gällande målgruppen personer med psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt stressyndrom. Projektet startade februari 2021 och avslutas januari 2023. Projektet är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Lunds kommun och Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad:

Dela sidan: