Lärling vårdbiträde

Lärling vårdbiträde

Vill du studera till vårdbiträde?

Utbildning som ger yrkestitel

Du erbjuds en lärlingsutbildning till vårdbiträde på gymnasial nivå 800 poäng, i lugnare tempo, med mycket stöd och i en mindre grupp än den reguljära utbildningen.
Största delen av utbildningen ges på en arbetsplats där du har en handledare som du följer.
Målgrupp är vuxna personer i åldern 20 år och uppåt med avklarade kurser på grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk och som har ett intresse av att arbeta inom Vård och omsorg.
Utbildningstid 46 veckor. Kursstart augusti 2023.

Utbildningen avslutas med betyg i 800 poäng, med yrkestitel vårdbiträde.
Urval och antagning sker efter intervju och kartläggning. Vi har 13 platser.

Ansökan

  • Om du bor utanför Lunds kommun måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare där du bor för att kunna söka utbildningen.
  • Du ansöker via den vanliga ansökningsportalen – frågor kontakta kontakta Marie Björup elle Susanne Östensson.


Kontakt

Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker:
Marie Björup, samordnare.
E-post: marie.bjorup@lund.se
Tel: 046-359 42 77

Susanne Östensson, SYV.
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.