Lärvux

Anpassad utbildning

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Ung kvinna ler och pekar på en vägg som är fylld med post it-lappar.

Anpassad utbildning är för dig som

 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Har lust att gå i skolan igen.
 • Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.
 • Har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.
 • Har fyllt 20 år.

Om utbildningen

 • Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.
 • Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.
 • Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner. Om du får löneavdrag, har du rätt till timersättning.

Ansökan

Du kan komma in med din ansökan när som helst under året. Du ansöker genom att skicka e-post till Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare.

E-post: anya.palsson@lund.se

Vi meddelar så snart vi har plats i en lämplig grupp.

En glad ung man med Down syndrom sitter vid en dator. Han har på sig blå hörlurar.

Vårt utbud

På Anpassad utbildning kan du gå en lärlingsutbildning eller läsa kurser.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen anpassas efter dig som elev. Utbildningen sker till största del på en arbetsplats och utformas efter dina behov och förutsättningar.

Kurser

Vi erbjuder kurser på både anpassad grundläggande nivå och gymnasial nivå. I samtliga kurser utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Samhällskunskap

Samtycke och relationer (SALSAM51)

Dag ej bestämd

Vi läser och diskuterar om:

 • Sexualitet.
 • Samtycke.
 • Jämställdhet.
 • Relationer.

Engelska

Engelska (ENGSENG51/52/53)

Tisdagar 10.00-12.00

 • Vi lär oss glosor.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi tränar på att förstå.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.

Matematik

Matematik (MAMMAT51/52/53)

Tisdagar 13.00-15.00

 • Vi tränar de fyra räknesätten.
 • Vi talar om pengar.
 • Vi talar om tid och klockan.

Religion

Religion (RREIREL51/52/53)

Tisdagar 9.00-11.00

 • Vi lär om världsreligionerna
 • Vad är lika, vad är olika i de olika trosuppfattningarna.
 • Traditioner och högtider.

Historia

Historia (HITHIS51/52/53)

Tisdagar 12.00-13.45

 • Jämföra och reflektera över olika historiska händelser, aktörer och tidsperioder.
 • Reflektera över hur historien har påverkat vårt sätt att leva i dag.
 • Söka information från olika källor och resonera om dess trovärdighet och relevans.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Geografi

Lär känna Sverige (GEGGEO51/52/53)

Juni-augusti 2024

 • Jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden.
 • Reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer.
 • Reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling.

Orienteringskurs

Digital Kompetens (SGRORI61C)

Dag ej bestämd

 • Vi lär oss om internet.
 • Vi lär oss vara källkritiska.
 • Vi lär oss hur man hittar på webben.

Svenska

Svenska med Dator (SGRSVEU)

Torsdagar 9.00-11.00

·       Vi lär oss om datorns delar och dess funktioner.

·       Enkel ordbehandling

·       Vi lär oss om internet och e-post

Dator, Sant eller Falskt (SGRSVEU)

Torsdagar 9.00-11.00

 • Vi lär oss om internet.
 • Vi lär oss vara källkritiska.
 • Vi lär oss hur man hittar på webben.

Läs och skriv 2 (SGRSVEX)

Torsdagar 12.30-14.00

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att tala.
 •  Vi pratar om böcker och författare.

Matematik

Matematik (SGRMATV/X)

Onsdagar 12.00-14.00

 • Vi tränar de fyra räknesätten.
 • Vi talar om pengar.
 • Vi talar om tid och klockan.

Engelska

Engelska (SGRENGU/V/X/Y)

Onsdagar 9.00-11.00

 • Vi lär oss glosor.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi tränar på att förstå.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.

Samhällskunskap

Samhället (SGRSAMU/V/X/Y)

Dag ej bestämd

 • Vi lär oss om hur samhället fungerar.
 • Vi lär oss hur vi kan vara med och påverka.
 • Vi gör studiebesök.
 • Vi följer aktuella händelser.

Biologi

Samtycke och relationer (SGRSAMU/V/X/Y)

Måndagar 13.00-14.00

Vi läser och diskuterar om:

 • Sexualitet.
 • Samtycke.
 • Jämställdhet.
 • Relationer.

Individ och samhälle

Laga mat och baka (SGRINDZ)

Onsdagar 9.30-11.30

 • Laga mat och baka.
 • Lära sig om livsmedel.
 • Mat och Hälsa.
 • Hygien och städ.

Natur och miljö

Årstider (SGRNATU)

Måndagar 9.00-11.00

 • Vi följer växlingar i naturen.
 • Växter och djur under årstiderna.
 • Vi går ut i naturen

Språk och kommunikation

Böcker och Musik (SGRSPRV)

Onsdagar 13.00-15.00

 • Vi läser böcker och ser film
 • Vi läser om djur.
 • Vi sjunger sånger.

Bild (SGRSPRX)

Fredagar 9.00-11.00

 • Vi provar olika slags färger.
 • Vi provar olika tekniker.
 • Vi tittar på kända konstnärers verk.
 • Vi går på konstutställning.

Läs och skriv (SGRSPRZ)

Torsdagar 12.30-14.00

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att tala.
 •  Vi pratar om böcker och författare.

 

Kontakta oss

Cornelia Levin Tolvhed, biträdande rektor
E-post: cornelia.levintolvhed@lund.se

Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare
E-post: anya.palsson@lund.se
Telefon: 046-359 70 91

Hjalmar Dahm, lärare
E-post: hjalmar.dahm@lund.se
Telefon: 0730-240699

Gunilla Thunander, lärare
E-post: gunilla.thunander@lund.se

Carin Hamn, specialpedagog
E-post: carin.hamn@lund.se
Telefon: 046-359 33 72

Marie Björup, utbildningssamordnare
E-post: marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Kurserna är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning. Den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolans kurser.

Komvux

Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.