Lärling vårdbiträde

Lärling vårdbiträde

Skulle du vilja utbilda dig till vårdbiträde, men är inte intresserad av att sitta i skolbänken hela dagarna? Då kan Komvux utbildning Lärling vårdbiträde vara rätt för dig! Här får du lära dig i lugnare tempo och med en handledare ute på en arbetsplats.

Lärling vårdbiträde på Komvux är för dig som vill arbeta som vårdbiträde, inom äldreomsorg. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av människors hälsa och som vill lära dig mer om arbete inom vården.
På utbildningen lär du dig att bemöta människor på ett professionellt sätt, att kommunicera med respekt för vårdtagarens integritet och ge möjlighet till delaktighet och inflytande. Yrket kräver förståelse för människors olika behov och olika förutsättningar.

Ansökan

Nästa kursstart är den 14 augusti 2023. Du kan söka till utbildningen från den 1–7 augusti.

Du ansöker via ansökningssidan, som du kommer till genom länken ovan. Där loggar du enklast in med bank-id. Om du behöver hjälp med din ansökan, kan du kontakta Lunds Vägledningscentrum. Om du inte bor i Lund vänder du dig till vägledare i din kommun. Urval och antagning sker efter intervju och kartläggning. Vi har 13 platser.

Man kör äldre kvinna i rullstol på äldreboende.

Om utbildningen

Du lär dig grunderna i omvårdnad, psykologi, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, geriatrik, hälso- och sjukvård med mera. Du lär dig hur människan fungerar vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Hela utbildningen är på 46 veckor och omfattar 800 poäng. 70 procent av utbildningen ges på en arbetsplats där du har en handledare som du följer och 30 procent ges i skolan, vilket motsvarar 4 arbetsdagar på en arbetsplats och 1 dag i skolan per vecka.

Efter utbildningen får du yrkestiteln vårdbiträde, som möjliggör en fast anställning som vårdbiträde. Du erbjuds även platsgaranti om du vill fortsätta att studera till undersköterska i det skolförlagda alternativet efter avslutad lärlingsutbildning.

Behörighet

Behörighetskravet för Vård- och omsorgsutbildningen vårdbiträde är godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Målgrupp för utbildningen är vuxna personer i åldern 20 år och uppåt, med avklarade kurser på grundläggande nivå i svenska eller svenska som andraspråk och som har ett intresse av att arbeta inom Vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege

Komvux utbildning Lärling vårdbiträde är certifierad hos Vård-och omsorgscollege. Det är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer samt fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar vi för att ge eleverna en modern utbildning som leder till anställbarhet och leder till karriärmöjligheter. När du har en utbildning med 800 godkända poäng får du ett intyg från Vård- och omsorgscollege. Detta garanterar den kvalitet som arbetsgivarna efterfrågar vid en anställning.

Kursinnehåll

Kurser på utbildningen Lärling vårdbiträde.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50p

Gerontologi och geriatrik 1

100p

Omvårdnad 1

100p

Social omsorg 1

100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100p

Psykologi 1

50p

Hälso- och sjukvård 1

100p

Psykiatri 1

100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100p

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår praktiska kunskapsmål, så kallade APL. Under denna tid går du bredvid en handledare fyra dagar i veckan och får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt utövande. Arbetstiderna kan variera och du följer under denna tid din handledares schema. Det kan innebära både dagtid- och kvällstidtjänstgöring. Arbetstiden är i genomsnitt 24 timmar per vecka.

Vårdbiträde hjälper äldre kvinna att dricka ett glas vatten.

Studiemedel

Utbildningen är CSN berättigad och studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webbsida

Kontakt

Marie Björup, samordnare
E-post: marie.bjorup@lund.se
Tel: 046-359 42 77

Susanne Östensson, SYV
E-post: susanne.ostenson@lund.se
Tel: 046-359 70 74

För frågor som rör ansökningsperioden 1-7 augusti vänligen kontakta Lunds vägledningscentrum.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.