Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå

Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola. Kurserna i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik är indelade i fyra delkurser, där du placeras på rätt nivå och bara läser de delkurser du behöver.

Engelska

Kursens namn; Engelska [GRNENG 2].

Poäng: 600.

Studieform: Närundervisning.

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Poäng och nivåer för kursen Engelska [GRNENG 2].

Nivå

Poäng

A

100

B

100

C

200

D

200

Matematik

Kursens namn: Matematik [GRNMAT 2].

Poäng: 600.

Studieform: Närundervisning.

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Delkurser i matematik

Nivå

Poäng

A

100

B

100

C

200

D

200

För att du ska placeras på rätt nivå i matematik kan du göra ett test innan studierna påbörjas.

Test 1 b och c Pdf, 237 kB..

Test 2 b Pdf, 251 kB..

Test 2 c Pdf, 186 kB..

Test 3 b och c Pdf, 181 kB..

Naturvetenskapliga ämnen

Studieform: Närundervisning.

Naturvetenskapliga ämnen och poäng.

Ämne

Poäng

Kemi [GRNKEM 2]

150

Fysik [GRNFYS 2]

150

Biologi [GRNBIO 2]

150

Kurs i naturorienterande ämnen [GRNNO A2, 2]
Inledningskurs

100

Kurs i naturorienterande ämnen [GRNNO A2, 2]

200

Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå.

Studieform: Närundervisning.

Samhällsvetenskapliga ämnen och poängnivå.

Ämne

Poäng

Samhällskunskap [GRNSAM 2]

150

Religion [GRNREL 2]

150

Historia [GRNHIS 2]

150

Geografi [GRNGEO 2]

150

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2, B2]

Inledningskurs

100

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2, B2]

Fortsättningskurs

200

Svenska som andraspråk

Kursens namn: Svenska som andraspråk [GRNSVA 2].

Poäng: 800.
Studieform: Närundervisning och Flex.

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå och läser bara de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Poäng och ämnen inom svenska som andraspråk.

Nivå

Poäng

A

200

B

200

C

200

D

200

Svenska

Kursens namn: Svenska [GRNSVE 2].

Poäng: 700.
Studieform: Närundervisning.

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå och läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:

Svenskakurs GRNSVE 2 med poängplan och delkurser.

Nivå

Poäng

A

100

B

200

C

200

D

200

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Komvux-vuxenutbildning

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.