Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Vill du utbilda dig inom ett yrke? Har du en egen drivkraft och vill lära dig mer? Då kan en lärlingsplats vara ett alternativ för dig! Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats. Utbildningen är på gymnasial nivå för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Lärlingsutbildningen passar dig som:

 • Är motiverad och vill närma dig ett arbetsliv.
 • Dig som självständigt klarar av att vara ute på en arbetsplats tillsammans med en handledare.
 • Kan passa tider.

Om utbildningen:

 • Utbildningen är ca 1–2 år.
 • Du har studier i skolan och praktik på en arbetsplats.
 • En dag i veckan är du inne på skolan.
 • Tillsammans gör vi en studieplan till dig.
 • En handledare stöttar dig och lär dig arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
 • Du får ofta besök från skolan på din arbetsplats.

Vi hittar en arbetsplats efter dina önskemål och tidigare erfarenheter och förutsättningar. Några exempel på arbetsplatser där du kan vara lärling är:

 • Äldrevården
 • Barnomsorgen
 • Butik
 • Lokalvård
 • Lager
 • Restaurang

Målet med utbildningen är att stärka dina möjligheter till en anställning. Du får ett betyg enligt anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Två män kavlar pepparkaksdeg.

Ansökan och behörighet

Du kan söka till utbildningen året runt.

För att ansöka till utbildningen eller komma på studiebesök, kontakta samordnare Marie Björup.

Telefon: 046 359 4277

E-post: marie.bjorup@lund.se

Behörighet till utbildningen har du som har fyllt 20 år och har rätt till att studera vid Anpassad utbildning på gymnasial nivå för vuxna.

Information till dig som arbetsgivare

Lunds kommuns vuxenutbildning erbjuder lärlingsutbildningar för personer med nedsatt intellektuell funktionsförmåga som är behöriga att studera vid särskild utbildning för vuxna. En studieplan utformas i samverkan där målet är betyg/intyg inom en yrkesutbildning som leder vidare mot ett avlönat arbete.

Utbildningstiden är individuell, men minst 20 veckor och max 2 år. Antagningen till utbildningen sker kontinuerligt. Behörig för att söka till utbildningen är man från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år.

En handledare/mentor måste finnas för varje lärling. Handledare/mentor erbjuds utbildning utan kostnad. Ersättning utgår till varje arbetsplats som tar emot en lärling.

Är du som arbetsgivare intresserad av att veta mer? Intresserad av att ta emot en lärling? Har du en praktikant som kan vidareutbilda sig genom en lärlingsutbildning för att bli anställd? Har du inom din organisation/myndighet personer som vill ha ett avlönat arbete och är intresserad av en lärlingsutbildning? Kontakta oss!

Marie Björup, samordnare.
E-post: marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77
Mobil: 072-391 55 10

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Kurserna är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning. Den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolans kurser.

Komvux

Vi erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.