Anpassad utbildning Lärvux

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Ung kvinna ler och pekar på en vägg som är fylld med post it-lappar.

Anpassad utbildning är för dig som

 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Har lust att gå i skolan igen.
 • Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.
 • Har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.
 • Har fyllt 20 år.

Om utbildningen

 • Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.
 • Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.
 • Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner. Om du får löneavdrag, har du rätt till timersättning.

Ansökan

Du kan komma in med din ansökan när som helst under året. Du ansöker genom att skicka e-post till Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare.

E-post: anya.palsson@lund.se

Vi meddelar så snart vi har plats i en lämplig grupp.

En glad ung man med Down syndrom sitter vid en dator. Han har på sig blå hörlurar.

Vårt utbud

På Anpassad utbildning kan du gå en lärlingsutbildning eller läsa kurser.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen anpassas efter dig som elev. Utbildningen sker till största del på en arbetsplats och utformas efter dina behov och förutsättningar.

Kurser

Vi erbjuder kurser på både anpassad grundläggande nivå och gymnasial nivå. I samtliga kurser utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Samhällskunskap

Samtycke och relationer (SALSAM51)

Dag ej bestämd

Vi läser och diskuterar om:

 • Sexualitet.
 • Samtycke.
 • Jämställdhet.
 • Relationer.

Engelska

Engelska (ENGSENG51/52/53)

Tisdagar 10.00–12.00

På kursen får du:

 • Utveckla förståelsen av talad och skriven engelska.
 • Tolka innehåll i engelks text.
 • Kommunicera på engelska i tal och skrift.

Matematik

Matematik (MAMMAT51/52/53)

Tisdagar 13.00–15.00

På kursen får du:

 • Träna på att använda matematik i olika vardagliga sammanhang.
 • Träna på att använda digital teknik och andra redskap som kan användas för att lösa matematiska problem.

Religion

Religion (RREIREL51/52/53)

Tisdagar 9.00–11.00

 • Vi lär om de stora världsreligionerna.
 • Vi pratar om hur vi påverkas av vår kultur.
 • Vi diskuterar etiska frågor (rätt eller fel).

Historia

Historia (HITHIS51/52/53)

Tisdagar 12.00–13.45

Du får lära dig om:

 • Vad som utmärker olika tidsperioder.
 • Levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.

Geografi

Lär känna Sverige (GEGGEO51/52/53)

Juni–augusti 2024

 • Jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden.
 • Reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer.
 • Reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling.

Orienteringskurs

Digital Kompetens (SGRORI61C)

Dag ej bestämd

 • Vi lär oss om internet.
 • Vi lär oss vara källkritiska.
 • Vi lär oss hur man hittar på webben.

Svenska

Svenska med Dator (SGRSVEU)

Torsdagar 9.00–11.00

 • Vi lär oss om datorns delar och dess funktioner.
 • Enkel ordbehandling.
 • Vi lär oss om internet och e-post.

Dator, Sant eller Falskt (SGRSVEU)

Torsdagar 9.00–11.00

 • Vi lär oss om internet.
 • Vi lär oss vara källkritiska.
 • Vi lär oss hur man hittar på webben.

Läs och skriv 2 (SGRSVEX)

Torsdagar 12.30–14.00

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att tala.
 •  Vi pratar om böcker och författare.

Matematik

Matematik (SGRMATV/X)

Onsdagar 12.00–14.00

 • Vi tränar de fyra räknesätten.
 • Vi talar om pengar.
 • Vi talar om tid och klockan.

Engelska

Engelska (SGRENGU/V/X/Y)

Onsdagar 9.00–11.00

 • Vi lär oss glosor.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi tränar på att förstå.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.

Samhällskunskap

Samhället (SGRSAMU/V/X/Y)

Dag ej bestämd

 • Vi lär oss om hur samhället fungerar.
 • Vi lär oss hur vi kan vara med och påverka.
 • Vi gör studiebesök.
 • Vi följer aktuella händelser.

Biologi

Samtycke och relationer (SGRSAMU/V/X/Y)

Måndagar 13.00–14.00

Vi läser och diskuterar om:

 • Kroppen och känslor.
 • Samtycke och relationer.
 • Sexualitet.

Individ och samhälle

Laga mat och baka (SGRINDZ)

Onsdagar 9.30–11.30

 • Laga mat och baka.
 • Lära sig om livsmedel.
 • Mat och Hälsa.
 • Hygien och städ.

Natur och miljö

Årstider (SGRNATU)

Måndagar 9.00–11.00

 • Vi följer växlingar i naturen.
 • Växter och djur under årstiderna.
 • Vi går ut i naturen

Språk och kommunikation

Böcker och Musik (SGRSPRV)

Onsdagar 13.00–15.00

 • Vi läser böcker och ser film
 • Vi läser om djur.
 • Vi sjunger sånger.

Bild (SGRSPRX)

Fredagar 9.00–11.00

 • Vi lär om material och färger.
 • Vi tolkar bilder.
 • Vi skapar i bild och form.

Läs och skriv (SGRSPRZ)

Torsdagar 12.30–14.00

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att tala.
 •  Vi pratar om böcker och författare.

 

Kontakta oss

Camilla Ekberg, biträdande rektor
E-post: camilla.ekberg@lund.se

Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare
E-post: anya.palsson@lund.se
Telefon: 046-359 70 91

Hjalmar Dahm, lärare
E-post: hjalmar.dahm@lund.se
Telefon: 0730-240699

Gunilla Thunander, lärare
E-post: gunilla.thunander@lund.se

Carin Hamn, specialpedagog
E-post: carin.hamn@lund.se
Telefon: 046-359 33 72

Marie Björup, utbildningssamordnare
E-post: marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77

Intervju med personal på Lärvux

Anya, syv på Komvux, sitter vid ett bord och skriver på ett papper.

Anya, studievägledare på Komvux

Vem passar anpassad utbildning för?

Det passar personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som vill ha personlig utveckling.

Varför ska man gå på anpassad utbildning?

Det hjälper dig att utveckla dina förmågor så att du kan klara av att bli en mer inkluderande samhällsmedborgare. Lärarna på Lärvux kan anpassa på en individnivå som gör kurserna roliga och lärorika.

Varför ska man gå lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningen är för dig som har som mål att få en anställning. Om du vill kunna gå upp varje morgon och gå till en arbetsplats.

Vad kan du hjälpa elever med?

Jag kan hjälpa elever att komma vidare i sin personliga utveckling genom studieplanering. Jag tar emot nya elever och man kan träffa mig på studiebesök. Jag kan även hjälpa till att svara på frågor.

Beskriv anpassad utbildning – Lärvux med tre ord?

Utveckling, gemenskap, nya vänner.