Att studera på Komvux

Information om din kurs får du på Vklass.
Länken dit hittar du i Skolportalen.

Vklass

Du hittar dina inloggningsuppgifter till Vklass genom att logga in med BankID.
Hämta dina inloggningsuppgifter.

Länken är till dig som har fått ett antagningsbesked.
Du loggar in på knappen "Logga in till e-tjänsten".

Har du läst tidigare på Komvux i Lund så använder du samma inloggningsuppgifter.
Har du varit anställd eller är anställd inom Lunds Kommun så använder du användarnamnet du har fått från ditt jobb.
Du behöver då beställa ett nytt lösenord.
Beställ nytt lösenord med BankID.

Service och stöd

Du som studerar på Komvux kan få stöd och vägledning så att din studietid blir så bra som möjligt.

För att du ska få den hjälp du är i behov av är det viktigt att du kontaktar kurator och studievägledare i början av din studietid.

Vi erbjuder

  • Motiverande och stödjande samtal.
  • Extra anpassningar.
  • Hjälp med studieteknik och strukturering av studier.
  • Handledning i Lärcentrum Kompassen.
  • Inlästa läroböcker.                 

Studie- och yrkesvägledare

Du är välkommen till skolans studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal och för att göra ändringar i din individuella studieplan, få information om CSN eller diskutera framtida studier och yrkesval.
Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna.

Kurator

Kuratorn finns till för dig som studerar på Komvux när du vill samtala, få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid.
Vid behov förmedlas kontakt med andra som kan hjälpa dig.

Kuratorn har tystnadsplikt vilket betyder att allt du berättar stannar mellan er.
Kontaktuppgifter till kuratorn.

Läromedel

Biblioteket lånar ut kurslitteratur till elever som är under 20 år.
Kurslitteraturlista 2023 är på gång

Kursombud

Du kan vara med och påverka din utbildning och studietid.

Det utses en elev från varje klass. Tre gånger per termin ordnas kursombudsmöten med rektor. Där kan kursombuden ta upp elevernas tankar och önskemål angående studierna och miljön på Komvux.

Betyg på Komvux

Betygsskalan omfattar sex betygssteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A är det högsta betyget.

Gymnasieexamen kan erhållas som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Du som studerar för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga Gymnasieexamen alternativt Slutbetyg, bör i god tid kontakta Lunds Vägledningscentrum för planering av aktuella kurser.

För mer information om betygsfrågor, kontakta Lunds Vägledningscentrum.

För dig som vill ha en utskrift av ditt betyg

E-post: komvux@lund.se

Glöm inte att ange namn, fullständigt personnummer och adress.

Pentry

Bredvid Cafeterian finns det kylskåp, vattenkokare och mikrovågsugnar.

Klagomålshantering

Du som elev har alltid möjlighet att framföra klagomål och synpunkter.

Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, klasskamrater, kränkning eller särbehandling. Vi lyssnar alltid på dig som elev och vill att du ska ha en bra tid på Komvux i Lund. Alla har rätt att bli respekterade och tagna på allvar i enlighet med skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling.

Hur gör du då om du vill klaga på något?

Prata med din lärare och försök lösa problemet.
Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till din biträdande rektor.

Lärvux: Cornelia Levin Tolvhed

Sfi 1 och 2: Veronica Lutas

Sfi 3: Susanna Almqvist, Irina Gutu Al Kurdi

Grundläggande kurser: Cornelia Levin Tolvhed

Gymnasiala kurser: Cornelia Levin Tolvhed

Vård och omsorgsutbildning: Ulrika Leijon-Hoff

Barn och fritidsutbildning: Ulrika Leijon-Hoff

Yrkeshögskolan: Cornelia Levin Tolvhed

Om du och din rektor inte heller kan lösa problemet, kontaktar du Lunds kommun.

Lunds kommuns synpunktshantering.

Mer information om Komvux

Läs mer om Komvux i vår broschyr välkommen till Komvux

Uppdaterad:

Dela sidan: