Så här ansöker du till Komvux

Du kan logga in på ansökningssidan på två sätt, med e-legitimation eller med lösenord.

Om du vill logga in med lösenord behöver du ansöka om det. Du fyller i dina personuppgifter och anger det lösenord du vill ha. När du har fått ditt lösenord, loggar du in på ansökningssidan.

Ditt användar-ID är ditt personnummer.

Här ansöker du om ett lösenord..

Ansökningstider till
grundläggande- och gymnasiekurser


Kursstart

Ansökningsperiod

30 oktober 2023

1-30 september 2023

15 januari 20241-30 november 2023

Mer information om kursstarter och ansökningsperioder hittar du på ansökningssidan.

Ansökan till sfi

Ansökan till sfi sker kontinuerligt genom LundaVälkomsten.

Information om sfi på LundaVälkomsten.

Ansökan till YH

OBS! Ingen kursstart till YH 2023.

Olika sätt att studera

  • Heltid eller deltid.
  • Dagtid eller kvällstid.
  • I närundervisning eller flex.

Närundervisning

Kursen är schemalagd med lärarledd undervisning. Du förväntas att närvara vid dessa lärarledda lektioner. Vissa moment är obligatoriska och då ska du närvara på skolan.

Flex

Du sköter dina studier på egen hand via skolans lärplattform. Du har möjlighet att få handledning av lärare vid behov, men du rekommenderas att komma till skolan för att möta läraren varje vecka. Om du har mycket goda förkunskaper eller om det är svårt för dig att ta dig till skolan kan vi anpassa kursen för dig. Vissa moment är obligatoriska och då ska du närvara på skolan.

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de flesta frågor angående din ansökan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Följ anvisningarna här på sidan.
Behöver du hjälp, kontakta Lunds Vägledningscentrum. Om du bor i Lund annars vänder du dig till vägledare i din kommun.
Lunds Vägledningscentrum

Du kan gå in på din sida och se vilken status du har. När det står BEHÖRIG är du behörig att gå kursen, men det betyder inte att du har fått en plats.

När det står ANNAN KOMMUN betyder det att din hemkommun inte har beviljat din ansökan än eller att det saknas dokument för att Antagningen ska kunna granska din ansökan. Ta kontakt med din hemkommun eller Antagningen.
E-post: antagningenvux@lund.se

Det betyder att du ska ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för ett samtal med en vägledare. Det måste ALLA göra som sökt till en yrkesutbildning.
Kontakta Lunds Vägledningscentrum

Det betyder att du måste ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum och visa att du har betyg i de ämnen som krävs för att du ska vara behörig.
Kontakt till Lunds Vägledningscentrum

Du kan skanna in dem och skicka dem till antagningen.
E-post: antagningenvux@lund.se

Du måste kontakta skolan. Varje skola har sin egen antagning.

Du kan inte söka en kurs efter att ansökningssidan har stängts. Du får ansöka till nästa period.

Alla frågor som rör CSN ska du vända dig till CSN med.

Skicka ditt namn och ditt födelsedatum (sex siffror) till oss.
E-post: komvux@lund.se.

  • Studieintyg: visar att du är eller har varit antagen till en kurs.
  • Betyg: visar vilket betyg du har fått i varje kurs du har läst.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter tar du kontakt med eller besöker Vägledningscentrum för pappersansökan och mer information.
Lunds Vägledningscentrum.

OBS! Söker du via webben kommer dina skyddade personuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Uppdaterad:

Dela sidan: