Historieprogrammet (HiP)

Historieprogrammet (HiP) - ingen ny antagning efter höstterminen 2020

Katedralskolan har förnyat spetsutbildningen i historia och har därmed ingen mer antagning till det tidigare Historieprogrammet. Här hittar du mer information om den nya spetsen.

Detta har hänt – och nu händer detta

Brinner du för historia? Vill du inte bara läsa historia utan också uppleva den? Utmanas du av möjligheten att redan på gymnasiet ta universitetspoäng? Svarar du ja på någon av frågorna ska du söka till Historieprogrammet. Här läser du historia på varierande sätt, med extra undervisningstid, olika infallsvinklar och engagerade lärare. Och framförallt får du läsa mer historia än på något annat program i Sverige. Samtidigt blir du väl förberedd för universitetet. Historieprogrammet ger dig faktiskt extra allt.

Fördjupning, upplevelser, studiebesök

Redan första året läser du två spetskurser i historia. Vid sidan av översiktskursen Historia 1b fördjupar du dig även i svensk historia och konflikternas historia. På vårterminen, i samband med att du studerar imperialismen och första världskriget, möter du både slagfältets fasor och kolonialismens arv.

Historieprogrammet har utformats i nära samarbete med Lunds universitet och andra året har du möjlighet att ta dina första högskolepoäng i kursen Antisemitismens historia. Detta år får du även testa dina diplomatiska färdigheter i vårt stora FN-rollspel.

Under ditt sista år läser du fyra historiekurser: Historia 3 är en historievetenskaplig kurs där vi utnyttjar närheten till Universitetsbibliotek och Landsarkiv. Kulturhistoria och Populär historia ger dig andra ingångar till historieämnet än vad den politiska historien har gjort. Spetskursen Ljus och mörker belyser vårt komplexa 1900-tal där folkmord och medborgarrättsrörelser, rasism och rösträttskamp funnits sida vid sida. Under år tre kan du läsa en temakurs vid universitetet och knyta ditt gymnasiearbete till det.

Vårt mål är att göra studieresor kopplade till våra kurser, bjuda in många gästföreläsare, gå på studiebesök och göra historiska exkursioner.

Vad gör en spetsutbildning så speciell?

På Historieprogrammet får du läsa med andra som delar ditt största intresse. Detta skapar en alldeles särskild gemenskap och ni är också en sammanhållen klass under alla tre årskurserna. Detta bidrar ytterligare till att HiP har en sällsynt bra stämning i klasserna. Historieprogrammet finns bara på Katedralskolan i Lund men du kan söka hit från hela landet.

När du tar studenten kommer det att stå på ditt slutbetyg att du gått en nationell spetsutbildning men ännu viktigare: du kommer redan att ha erfarenhet av universitetsstudier, vetenskapliga arbetsformer och att studera ett ämne på djupet. Lägg till att du har haft tre fantastiska gymnasieår så förstår du varför Historieprogrammet ger dig extra allt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Katedralskolan

Framgång, företagsamhet och fördjupning!

Katedralskolan

Förbereder dig som ska forma en föränderlig värld

Katedralskolan

Förbereder dig som vill påverka världen och förstå hur världen påverkar dig!