Skuggning

Nu går det bra att skugga på vårt IB-program!

Är du intresserad av skuggning på IB-programmet så kontakta oss.
E-post: ibaa.katedralskolan@gmail.com
Instagram: @katteibaa

Uppdaterad: