Länk till startsidan

Hus Stig Andersson - hus E

Du står nu framför 80-talshuset, diskret sammanfogat med huvudbyggnaden via glaspartier. Huset projekterades för att ge Katedralskolan en egen skolmatsal och ett för bibliotek specialbyggt utrymme. Efter ombyggnaden 2020 finns här idag även ett stort tillagningskök. Byggnaden innehåller också undervisningssalar och arbetsplatser.

1956 började trångboddheten på Katedralskolan åter att göra sig gällande, och nordöst om huvudbyggnaden uppfördes därför 1957 en paviljong med fyra klassrum och ett lärarrum. Denna revs 1981 för att året efter ge plats åt en ny byggnad som anslöts till huvudbyggnadens norra gavel. Denna byggnad, ritad av Fritz Österlin, bestod av två våningar och källare i suterräng fram till läsåret 2019–2020 då en tredje våning, ritad av arkitektfirman Wigots, påbyggdes.

I samband med att hus Stig Andersson uppfördes fick Katedralskolan för första gången en egen matsal med mottagningskök, och ett utrymme som särskilt ritats för att vara bibliotek samt ett tillskott på lektionssalar. I källaren inreddes skyddsrum. Sommaren 2002 invigdes en förlängning av biblioteket kallad ”mediateket”, ritad av Björn Hegeland. Idag används denna del som läshörna och här finns skolbibliotekets skönlitteratur på olika språk.

Efter mer än tio års diskussioner och utredningar kom alltså ytterligare en våning att 2020 tillfogas huskroppen. På detta våningsplan finns utrymme för den specialpedagogiska institutionen, lektionssalar, grupprum och ytor för social samvaro. I samband med denna ombyggnad fick Katedralskolan även ett eget tillagningskök med kapacitet att producera 1800 portioner/dag. Dock har skolmatsalen enbart 380 sittplatser. Yttertaket mot söder kom vid ombyggnaden att förses med solceller.

Hus Stig Andersson har ingen egen konstnärlig utsmyckning. Huskroppen verkar framför allt vara utformad för att i sin gestaltning så diskret som möjligt ansluta till den äldre läroverksbyggnaden. Men utanför huset, mot Grönegatan, står sedan 1940 Jonas Frödings bronsskulptur ”Bollspelande pojkar” även om bollen sedan länge har sparkats bort. Skulpturen var en gåva till skolan från Gamla Sparbanken i Lund, och avtäcktes någon tid efter höstterminsstarten 1940 varvid även vattnet spelade. Till skillnad från idag så låg skulpturen med sitt springvatten i en parkliknande del av skolgården.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?