Länk till startsidan

Skolstart ht 2023

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Katedralskolan. Nedan hittar du som ska börja i årskurs 1 välkomstbrev från din biträdande rektor.

Välkomstbrev till dig som ska börja i årskurs ett på Ekonomiprogrammet

Det är med stor glädje jag hälsar dig välkommen till Katedralskolan och Ekonomiprogrammet. Framför dig ligger tre spännande, inspirerande och lärorika år på en av Sveriges främsta gymnasieskolor. Som du säkert redan vet så finns vi mitt i centrala Lund – och här har vi funnits under de senaste niohundra åren.

 

Skolåret startar onsdagen den 16 augusti. Kl. 09.30 samlas alla elever på ditt program i aulan. Därefter träffar du dina klasskamrater och er mentor. Redan första dagen har vi fullt program, och du får chans att både bekanta dig med skolan och vår verksamhet. Skol­lunch kommer att serveras första dagen. Vi kommer också att ta ett foto av dig till ditt elevkort. Dag två är också en introduktionsdag där eftermiddagen vigs till olika lära-känna-varandra övningar som elever i årskurs två håller i tillsammans med dina mentorer. Dagen avslutas med att du och dina klasskamrater ges möjlighet att träffa skolans alla elevföreningar på skolgården.

 

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen gå till www.lund.se/skolstartgy

för att både få och ge information som behövs inför din start på Katedralskolan.

 

Bor du mer än 6 km från skolan? Glöm då inte att ansöka om resekort. Det gör du i den kommun som du är folkbokförd i.

 

Det är viktigt att du är närvarande på alla lektioner och kommer i tid. Undersökningar har visat att det finns ett direkt samband mellan närvaro på lektioner och framgång i studierna och god hälsa. Naturligtvis kan man bli sjuk och i så fall ska frånvaron rapporteras in på telefonnummer 0515-77 76 11 före klockan 12.00 varje sjukdag eller via Skola24 på webben. För att få studiebidrag måste du vara närvarande i skolan.

 

Tiden du har framför dig är speciell, och du kommer aldrig att glömma den. Många tidigare Katteelever beskriver åren på Katedralskolan som bland de bästa i livet. Du kommer att knyta många kontakter och få vänner för livet. Du kommer att utmanas i dina studier, lära dig mycket och utvecklas både kunskapsmässigt och som människa. Och när vi är framme i juni 2026 – och du sjunger student­sången för full hals – så är du väl förberedd för det som framtiden har i beredskap för dig: studier, resor, yrkesliv.

 

Vårdnadshavare till elever på Ekonomiprogrammet åk 1 bjuds in till föräldramöte tisdagen den 5 september kl. 17:30. Vi börjar med en gemensam samling i aulan och därefter träffar vårdnadshavarna elevernas mentorer klassvis.

 

Än en gång, varmt välkommen till Katedralskolan och tre fantastiska år!

 

Med vänlig hälsning

Anna Edqvist

Biträdande rektor

046-359 76 18

Välkomstbrev till dig som ska börja i årskurs ett på Naturvetenskapsprogrammet

Det är med stor glädje jag hälsar dig välkommen till Katedralskolan och Naturvetenskapsprogrammet. Framför dig ligger tre spännande, inspirerande och lärorika år på en av Sveriges främsta gymnasieskolor. Som du säkert redan vet så finns vi mitt i centrala Lund – och här har vi funnits under de senaste niohundra åren.

 

Skolåret startar onsdagen den 16 augusti. Kl. 08.15 samlas alla elever på ditt program i aulan. Därefter träffar du dina klasskamrater och er mentor. Redan första dagen har vi fullt program, och du får chans att både bekanta dig med skolan och vår verksamhet. Skol­lunch kommer att serveras första dagen. Vi kommer också att ta ett foto av dig till ditt elevkort. Dag två är också en introduktionsdag där eftermiddagen vigs till olika lära-känna-varandra övningar som elever i årskurs två håller i tillsammans med dina mentorer. Dagen avslutas med att du och dina klasskamrater ges möjlighet att träffa skolans alla elevföreningar på skolgården. Fredagen den 18 augusti tar lektioner enligt schema vid, men aktiviteter för ni ska lära känna varandra och för att studierna ska fungera bra kommer du möta fler gånger under hösten.

 

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen gå till
www.lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs inför din start på Katedralskolan.

 

Vårdnadshavare är välkomna till informationsmöte 6/9 kl 17:30 med start i skolans aula.

 

Bor du mer än 6 km från skolan? Glöm då inte att ansöka om resekort. Det gör du i den kommun som du är folkbokförd i.

 

Det är viktigt att du är närvarande på alla lektioner och kommer i tid. Undersökningar har visat att det finns ett direkt samband mellan närvaro på lektioner och framgång i studierna. Naturligtvis kan man bli sjuk och i så fall ska du anmäla frånvaron på telefonnummer 0515-77 76 11 före klockan 12.00 varje sjukdag eller via Skola24 på webben. För att få studiebidrag måste eleven vara närvarande i skolan. Skolan är skyldig att rapportera hög frånvaro till CSN. Om studiebidraget dras in kan detta även drabba andra bidrag som familjen får. 

 

Tiden du har framför dig är speciell, och du kommer aldrig att glömma den. Många tidigare Katte­elever beskriver åren på Katedralskolan som bland de bästa i livet. Du kommer att knyta många kontakter och få vänner för livet. Du kommer att utmanas i dina studier, lära dig mycket och utvecklas både kunskapsmässigt och som människa. Och när vi är framme i juni 2026 – och du sjunger student­sången för full hals – så är du väl förberedd för det som framtiden har i beredskap för dig: studier, resor, yrkesliv.

 

Än en gång, varmt välkommen till Katedralskolan och tre fantastiska år!

 

Vänliga hälsningar

Martin Gustavsson

Biträdande rektor

046-359 76 17

Välkomstbrev till dig som ska börja i årskurs ett på Samhällsvetenskapsprogrammet

Det är med stor glädje vi hälsar dig välkommen till Katedralskolan och Samhällsvetenskapsprogrammet. Framför dig ligger tre spännande, inspirerande och lärorika år på en av Sveriges främsta gymnasieskolor. Som du säkert redan vet så finns vi mitt i centrala Lund – och här har vi funnits under de senaste niohundra åren.

 

Skolåret startar onsdagen den 16 augusti. Kl. 09.00 samlas alla elever på ditt program i aulan (våning 2 i huvudbyggnaden). Därefter träffar du dina klasskamrater och er mentor. Redan första dagen har vi fullt program, och du får chans att både bekanta dig med skolan och vår verksamhet. Skol­lunch kommer att serveras första dagen. Vi kommer också att ta ett foto av dig till ditt elevkort. Torsdagen är också en introduktionsdag. Den dagen avslutas med att du och dina klasskamrater ges möjlighet att träffa skolans alla elevföreningar på skolgården. Fredagen den 18 augusti tar lektioner enligt schema vid, men aktiviteter för ni ska lära känna varandra och för att studierna ska fungera bra kommer du möta fler gånger under hösten.

 

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen gå till
www.lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs inför din start på Katedralskolan.

 

Bor du mer än 6 km från skolan? Glöm då inte att ansöka om resekort. Det gör du i den kommun som du är folkbokförd i.

 

Det är viktigt att du är närvarande på alla lektioner och kommer i tid. Undersökningar har visat att det finns ett direkt samband mellan närvaro på lektioner och framgång i studierna och god hälsa. Naturligtvis kan man bli sjuk och i så fall ska frånvaron rapporteras in på telefonnummer 0515-77 76 11 före klockan 12.00 varje sjukdag eller via Skola24 på webben. För att få studiebidrag måste du vara närvarande i skolan.

 

Dina vårdnadshavare är välkomna till informationsmöte 7/9 kl 17:30 med start i skolans aula.

 

Tiden du har framför dig är speciell, och du kommer aldrig att glömma den. Många tidigare Katteelever beskriver åren på Katedralskolan som bland de bästa i livet. Du kommer att knyta många kontakter och få vänner för livet. Du kommer att utmanas i dina studier, lära dig mycket och utvecklas både kunskapsmässigt och som människa. Och när vi är framme i juni 2026 – och du sjunger student­sången för full hals – så är du väl förberedd för det som framtiden har i beredskap för dig: studier, resor, yrkesliv.

 

Än en gång, varmt välkommen till Katedralskolan och tre fantastiska år!

 

Med vänlig hälsning

Peter Pripp

Biträdande rektor

046-359 76 22

Välkomstbrev till dig som ska börja i årskurs ett på spetsutbildningen i historia

Det är med stor glädje vi hälsar dig välkommen till Katedralskolan och Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant (spetsutbildning historia). Framför dig ligger tre spännande, inspirerande och lärorika år på en av Sveriges främsta gymnasieskolor. Som du säkert redan vet så finns vi mitt i centrala Lund – och här har vi funnits under de senaste niohundra åren.

 

Skolåret startar onsdagen den 16 augusti. Kl. 09.00 samlas alla elever på ditt program i aulan (våning 2 i huvudbyggnaden). Därefter träffar du dina klasskamrater och er mentor. Redan första dagen har vi fullt program, och du får chans att både bekanta dig med skolan och vår verksamhet. Skol­lunch kommer att serveras första dagen. Vi kommer också att ta ett foto av dig till ditt elevkort. Torsdagen är också en introduktionsdag. Den dagen avslutas med att du och dina klasskamrater ges möjlighet att träffa skolans alla elevföreningar på skolgården. Fredagen den 18 augusti tar lektioner enligt schema vid, men aktiviteter för ni ska lära känna varandra och för att studierna ska fungera bra kommer du möta fler gånger under hösten.

 

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen gå till
www.lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs inför din start på Katedralskolan.

 

Bor du mer än 6 km från skolan? Glöm då inte att ansöka om resekort. Det gör du i den kommun som du är folkbokförd i.

 

Det är viktigt att du är närvarande på alla lektioner och kommer i tid. Undersökningar har visat att det finns ett direkt samband mellan närvaro på lektioner och framgång i studierna och god hälsa. Naturligtvis kan man bli sjuk och i så fall ska frånvaron rapporteras in på telefonnummer 0515-77 76 11 före klockan 12.00 varje sjukdag eller via Skola24 på webben. För att få studiebidrag måste du vara närvarande i skolan.

Tiden du har framför dig är speciell, och du kommer aldrig att glömma den. Många tidigare Katteelever beskriver åren på Katedralskolan som bland de bästa i livet. Du kommer att knyta många kontakter och få vänner för livet. Du kommer att utmanas i dina studier, lära dig mycket och utvecklas både kunskapsmässigt och som människa. Och när vi är framme i juni 2026 – och du sjunger student­sången för full hals – så är du väl förberedd för det som framtiden har i beredskap för dig: studier, resor, yrkesliv.

 

Än en gång, varmt välkommen till Katedralskolan och tre fantastiska år!

 

Med vänlig hälsning

Peter Pripp

Biträdande rektor

046-359 76 22

Welcome letter for students starting the Pre Diploma Programme

Dear Parent/Guardian of a PDP student,

Your son/daughter is warmly welcome to Katedralskolan! We are very pleased that he/she has chosen our prominent school, and we hope that his/her school years will be successful and memorable. School starts on 16 August at 8:30 in the Gallery Seating Room on the first floor.

 

As parental involvement is very important to us, you will be invited to a parents’ meeting on 5 September at 17:30. More information will be published on ManageBac and on our webpage. You will get the opportunity to talk to the class mentors, career advisor, IB Diploma coordinator and Principal of the IB Diploma Programme. The class mentor is the person at school who will stay in regular contact with the student during his/her time at Katedralskolan. You are always welcome to contact the mentor or the subject teachers if you have questions about the progress and/or the well-being of your son/daughter. Please do not hesitate to contact anyone else within the Diploma organisation, if you have matters you wish to discuss or questions to ask.

 

Katedralskolan organises welcome days for new students in the afternoon on August 17.


At the start of every school year, the students will be informed about the Student Handbook, which is also very useful for parents/guardians. The student handbook will be published on our webpage https://lund.se/katedralskolan


A few important matters

Influence and responsibility

Through student representatives, the students exert influence on their education in the Diploma Students´ Council (DPSC). There are also Student Safety Officers who work with the students’ physical and psychosocial environment.

Problems at school – support

If a student experiences problems at school, the school can offer additional support e.g inclusive arrangement teacher, mentor, school counsellor, school nurse, school management and/or career advisor.

Attendance

It is important that students attend all lessons and are on time. Studies show a direct correlation between attendance of lessons and success at school. Naturally, a student can become ill, in which case absence must be notified by telephone 0515-77 76 11 (in Swedish) or 0515-86 928 (in English) before noon every day the student is absent. We want to emphasise thatattendance is mandatory in order to receive study grant and the school is obliged to report cases of poor attendance to CSN. If the student grant is withdrawn, this may affect other grants the family might receive.

Selection of subjects in DP1

At the end of autumn term or at the start of the spring term, the PDP students will choose their subjects for the Diploma Programme. The DP career advisor will provide information well in advance.

Leave

The school is restrictive when it comes to granting leave, since the students have 187 free days a year and only 178 school days! Holiday trips should be made during school holidays. Leave is only granted in rare cases at the end of term and in conjunction with holidays.

Grades

For PDP courses, grades due to the Swedish system are set on completion of each national course. At the end of the spring term students also receive IB achievement level grades. In DP1 the students receive a report (Achievement Level grade 1-7) at the end of the spring term. In DP 2, the students receive a report (Achievement Level, grade 1-7) at the end of the autumn term. The Achievement Levels are indicating progress in each DP course.

Computers

The students are welcome to use their own computer in school. We have a digital tool now, which means that the students may use their private computer at examinations. It is also possible to borrow a computer from the school. In order for the studies to get started as soon as possible, the student must submit a signed computer agreement on the first day of school. If you initially wish to use your private computer but then change your mind, you may borrow a computer at the Student Helpdesk.

Student lockers

The student lockers are the property of the school and the students have access to these provided that you follow the rules of use that have been decided upon by the school. The school has the authority to check that the lockers are used in the way that is intended. Hence, the school may open and check the lockers without this being considered as a search query.

Travel grants

Students who have more than 6 km to school and are residing in Lunds Kommun, may apply for a travel grant on our webpage

https://service.lund.se/MenuGroup2.aspx?groupId=2

E-tjänster/blanketter - Resebidrag. Students from other municipalities must turn to that municipality office.

Please note that Katedralskolan is not involved in privately organised kick off parties.

 

Kind regards,

Gunilla Gunnarsson

Principal for the IBDP Programme

046-359 76 09

 

Before the first day of school (Wednesday 16th August) you and your parents/guardians need to go to

https://lund.se/forskola-och-skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-lund/skolstart-gymnasiet /

in order to give and receive information needed for your start at Katedralskolan.

 

  
  
  
   
   
  

 

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?