Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny premiefond

Den före detta eleven, 99-årige Claes-Henrik Dohlman, som än idag är akademiskt aktiv inom oftalmologi, det vill säga läran om ögat och dess sjukdomar, har även varit verksam som ögonkirurg.

Det har tagit mig många år att inse vad Katedralskolan med rektor Mjöberg och en utomordentlig lärarkår gjort för att hjälpa mig fram i livet, och jag skulle symboliskt vilja donera en mindre summa till ett lämpligt stipendium, skriver Claes-Henrik Dohlman i ett brev till rektor Ingalill Fritzon.


Avkastningen från Professor Claes- Henrik Dohlmans premiefond ska delas ut inom naturvetenskapliga ämnen enligt två kriterier.

Det ena kriteriet har en mer personlig prägel då det inriktar sig på studenter som uppvisat ett genuint intresse för något eller några av de naturvetenskapliga ämnena även om det inte betytt högsta betyg i kurserna, alternativt gjort anmärkningsvärda framsteg inom ett eller flera naturvetenskapliga ämnen trots sjukdom, funktionshinder eller annan omständighet. Det andra kriteriet uppfylls genom att studenten uppvisat utomordentliga kunskaper i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen.


Den första utdelningen ska kunna göras vid vårterminens slut 2022 - några månader före Dohlmans hundraårsdag.

Uppdaterad:

Dela sidan: