Länk till startsidan

Linda - lärare med uppdrag att bedriva praktiknära forskning

Från och med hösten 2022 kommer två forskarutbildade lärare att, på uppdrag av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, bedriva praktiknära forskning på del av sin arbetstid. De lärare som fått uppdragen är Linda Smidfelt från Katedralskolan och Martin Granbom från Spyken.

Så här berättar Linda om sig själv och sitt uppdrag: Jag heter Linda Smidfelt och är lärare i italienska och engelska på Katedralskolan. Jag har arbetat som lärare sedan 1998 och på Katedralskolan sedan 2000. 2012 fick jag möjlighet att delta i en nationell forskarskola för lärare i moderna språk där jag forskade om ordförståelse i italienska och vilken nytta elever har av sina tidigare språkkunskaper. 2019 disputerade jag vid Lunds universitet. Under de här åren har jag kombinerat forskningen med undervisningen på Katedralskolan, vilket har varit väldigt givande. Jag tycker att det är viktigt att forskning som handlar om skolan också kommer från forskare som är förankrade i verksamheten. Detta är en av anledningarna till att jag sökte uppdraget om praktiknära forskning och jag ser fram emot att få arbeta med detta under de kommande två åren.

Syftet med den praktiknära forskningen i skolan är att utveckla och förbättra undervisningen för att öka elevers måluppfyllelse. Det kan uppnås genom att forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning, i ett visst ämne eller ämnesområde. Den kunskap som framkommer har på så sätt direkt nytta och användbarhet i verksamheten. Utöver det kan den praktiknära forskningen användas för att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?