Vad är en bra skola för dig?

Alfred Skoog och Maya Sabah går i årskurs ett på Hedda Anderssongymnasiet. De fick frågan vad som definierar en bra skola. Svaret är enhälligt: gemenskap, en trygg miljö där man trivs och får stöd av lärarna.

Eleverna Alfred Skoog och Maya Sabah

Alfred och Maya är helt överens om att en trygg och lugn miljö är viktig på skolan. Det ska finnas en gemenskap och ingen ska känna sig utanför. Lärarna är mycket viktiga, det är ofta de som står för gemenskapen.
– En bra dynamik i klassen är viktig. Det är ofta lärarna som bygger sammanhållningen. På Hedda har vi väldigt bra lärare, de lyssnar alltid på oss, säger Alfred.

Gemenskap

Under ett par veckor varje termin bryts den vanliga undervisningen och i stället jobbar eleverna tillsammans i projekt. Både Maya och Alfred tycker att projektveckorna bidrar till att det är roligt att gå i skolan.
– Vännerna är viktiga, det är de som gör det roligt att gå till skolan. Det blir väldigt roligt under projektveckorna när vi får samarbeta med kompisarna, säger Maya.

Skolan måste jobba för att minska stressen

Det är viktigt att skolan jobbar aktivt med att minska stressen bland eleverna. Maya menar att man som elev behöver hjälp med att hantera stressen och lära sig dela upp skolarbetet.
– Lärarna på Hedda är bra på att anpassa inlämningar ifall det blir för många samtidigt. Har vi flera prov på samma dag så kan vi oftast flytta dem, säger Alfred.

– Vi får också hjälp med extra matte och vi har en skrivarstuga om elever vill ha hjälp med att skriva. Studieverkstaden på skolan är alltid öppen och där finns det pedagoger som kan hjälpa till, säger Maya.

Det ska bli skönt att flytta

– Vi är väldigt exalterade över vårt nya skolhus på Svanegatan. Tänk, en egen skola med egen matsal. Då slipper vi gå så långt för att äta. Det är bara fördelar med den nya skolan, vi är så trångbodda nu, säger Alfred.

Uppdaterad:

Dela sidan: