Möte för vårdnadshavare 7 september

Välkommen till möte för vårdnadshavare!

På Hedda är vi angelägna om att ha en god kontakt och ett gott samarbete med alla elevers vårdnadshavare och ser fram emot att få träffa dig.

Vi börjar mötet med samling i aulan. Respektive biträdande rektor presenterar skolans idé, pedagogik och hur du kan engagera dig i skolans verksamhet. Du kommer att få bekanta dig med skolans lokaler och mentorerna. Under mötet kommer vi även att prata om hur du som vårdnadshavare kan stötta din gymnasieungdom, som exempelvis hur schema och återkoppling på skolprestationer fungerar på Hedda.
Vi räknar med att mötet håller på ca 1,5-2 timmar för respektive program.

Varmt välkomna!

Vad: Möte för vårdnadshavare

När: 7 september 2023

Tider:

Naturvetenskapsprogrammet kl 17:00
Teknikprogrammet kl 17:00

Samhällsvetenskapsprogrammet kl 18:00

Ekonomiprogrammet kl 18:00

Var: Hedda Andrerssongymnasiet, Svanevägen 17, 222 29 Lund

Hitta hit på karta

Uppdaterad:

Dela sidan: